۱۳ خرداد ۱۳۹۷

تدوين دستورالعمل تایید صلاحيت كاركنان آزمون‌های غیرمخرب (Written Practice)

هزینه دوره:۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ برگزاری: ۱۳ شهریور

تدوين دستورالعمل تایید صلاحيت كاركنان آزمون‌های غیرمخرب (Written Practice)

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: گواهينامه سطح ۳

 مدت دوره:۸ ساعت 
مخاطبان دوره: کلیه کارشناسان سطح ۳ و مدیران فنی شرکت‌های مجری آزمون‌های غیرمخرب

فرم ثبت‌نام در این دوره

*
*
*
*
*

اهداف دوره:
آشنایی مدیران فنی و کارشناسان سطح ۳ با اصول تایید صلاحیت و نظامهای مربوطه و تشریح نظام داخلی یا کارفرما محور بصورت کاملتر.
معرفی جایگاه و ضرورت دستورالعمل احراز شرایط در شرکتهای محری ان دی تی.
تشریح نحوه تدوین دستورالعمل احراز صلاحیت از طریق آشنایی با محتوی دستورالعمل براساس الزامات اصلی SNT-TC-1A ازجمله الزامات بینایی، تحصیلی، تجربی، آموزشی، امتحان و نحوه صدور گواهی نامه و تمدید آن و نیز مسئولیتهای مربوطه مطابق با نیازمندیهای اجرایی و پروژه های جاری شرکتهای مجری
تمرین عملی تدوین یک دستورالعمل نمونه برای یک شرکت فرضی با دامنه فعالیت ساده و محدود در گارگاه آموزشی و مورد بحث بررسی قراردادن نتایج حاصله

سرفصل مطالب:
۱- معرفیIRCCP و انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
۲- معرفی نظامهای داخلی و مرکزی تایید صلاحیت کارکنان ان دی تی
۳- ضرورت و الزامات WP و مسئولیت ها
۴- معرفی الزامات اصلی SNT-TC-1A
۵- محتوی WP (بندهای ضروری دستورالعمل)
۶- نحوه تدوین دستورالعمل
۷- سوابق مورد نیاز اجرای دستورالعمل ازجمله ثبت سوابق تجربی، آموزشی، امتحان و گواهی نامه
۸- کارگاه آموزشی تدوین دستورالعمل آزمایشی