۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازآموزی دوره سطح ۲ آزمون چشمی (VT)

عنوان دوره: آشنبازآموزی دوره سطح ۲ آزمون چشمی (VT)

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: ندارد

 مدت دوره: ۸ ساعت
مدرس دوره: آقای مهندس افشین یوسفی‌نیا
مخاطبان دوره: داوطلبان تمدید گواهينامه سطح ۲

اهداف دوره:
مرور و یادآوری اصول بازرسی چشمی و مفاهیم پایه ای که ممکن است به مرور زمان فراموش شده باشد جهت بروز آوری دانش فنی داوطلبین تمدید گواهی نامه سطح ۲ و نیز بروز آوری دانش استانداردی و معیارهای پذیرش بازرسی از طریق مرور نکات کلیدی و مثالهای موردی از کدها و استانداردهای کاربردی و بروز٫  

سرفصل مطالب:
۱) مرور اصول و مبانی بازرسی چشمی و فنون آن          ۶) بررسی معیارهای پذیرش VT در ASME, API, AWS
۲) مرور اصول بینایی و فیزیک نور و مراحل بازرسی       ۷) پرسش وپاسخ
۳)  معرفی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران و IRCCP
۴) بررسی اجمالی کدها و استانداردهای کاربردی
۵) بررسی الزامات ASME Sec. V, Art. 9

مدرس دوره:
                     آقای مهندس افشین یوسفی نیا

  •  کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
  • کارشناس سطح ۳ انجمن آزمون غیرمخرب آمریکا (ASNT NDT Level III)
  • کارشناس رسمی استاندارد ایران و ارزیاب فنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • مدیر بازرسی فنی شرکت بازرسی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا 
         

دیدگاهتان را بنویسید