۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بازآموزی دوره سطح ۲ آزمون فراصوتی (UT)

هزینه دوره:۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ برگزاری: ۲۳-۲۲  مهر ۱۳۹۷

بازآموزی دوره سطح ۲ آزمون فراصوتی (UT)

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: گواهينامه سطح ۲ UT

 مدت دوره: ۱۶ ساعت 
مخاطبان دوره:
*کلیه کارشناسان سطح دو و سطح سه آزمون فراصوتی
*کلیه مدیران و بازرسان فنی شرکت‌های کارفرمایی، مشاور و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بازرسی فنی و آزمون‌های غییرمخرب

فرم ثبت‌نام در این دوره

*
*
*
*
*

اهداف دوره:
بازآموزی کارشناسان و متخصصان تست اولتراسونیک و متقاضیان تایید صلاحیت مجدد در زمینه تست اولتراسونیک

سرفصل مطالب:
۱- مروری بر فیزیک صوت و هندسه دسته پرتو فراصوتی
۲- انواع مختلف روش‌های آزمون فراصوتی و کاربرد آن‌ها در صنایع مختلف
۳- بررسی صحت عملکرد دستگاه آزمون فراصوتی
۴- مروری بر بلوک‌های کالیبراسیون و بلوک‌های مرجع آزمون فراصوتی در استانداردهای متفاوت
۵- مفهوم کالیبراسیون مسافت و کالیبراسیون حساسیت در آزمون فراصوتی
۶- تکنیک‌های متفاوت کالیبراسیون حساسیت بر اساس استانداردهای مختلف
۷- حدود پذیرش ناپیوستگی‌ها
۸-نحوه گزارش‌نویسی