۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی باالزامات رویه SNT-TC-1A

هزینه دوره:۳،۵۰۰،۰۰۰
تاریخ برگزاری: ۱۸ مرداد

 آشنایی باالزامات رویه SNT-TC-1A

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: گواهينامه سطح ۲

 مدت دوره: : ۶ ساعت + ۲ ساعت پرسش و پاسخ
مخاطبان دوره: داوطلبان اخذ گواهینامه سطح ۳ ASNT

فرم ثبت‌نام در این دوره

*
*
*
*
*

اهداف دوره:
هدف از برگزاری این دوره آشنایی کارشناسان و متخصصان مرتبط به آزمون های غیر مخرب با مقوله نحوه اثبات صلاحیت کارکنان به این رویه اثبات صلاحیت است. در طول این دوره یک روزه فراگیران ضمن آشنایی با نظام های اثبات صلاحیت کارکنان با نظام اثبات صلاحیت شخص دوم که بستر این رویه اثبات صلاحیت است آشنای می شوند و مبانی تدوین دستورالعمل اثبات صلاحیت کارکنان را در شرکت های ارائه دهنده خدمات NDT را فرا می گیرند. در ادامه با تشریح سطوح مختلف صلاحیت الزاات آموزشی، تجربی، تحصیلی و پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تمدید، ابطال و تجدید گواهینامه های سطوح مختلف صلاحیت مورد بررسی قرار می گیرد.

سرفصل مطالب:
۱- بررسی نظام های اثبات صلاحیت کارکنان NDT
۲- بررسی نظام اثبات صلاحیت شخص دوم
۳- نقش کارفرما در نظام اثبات صلاحیت شخص دوم
۴- نقش دریافت کننده خدمات آزمون های غیر مخرب
۵- الزامات دستورالعمل اثبات صلاحیت کارکنان (WP)
۶- بررسی تعاریف مهم در SNT-TC-1A
۷- نحوه ارزیابی WP
۸- بررسی سطوح مختلف صلاحیت
۹- بررسی الزامات آموزشی، تجربی، تحصیلی و پزشکی
۱۰- بررسی روند صدور گواهینامه
۱۱- بررسی روند تمدید، ابطال و تجدید گواهینامه ها

دیدگاهتان را بنویسید