۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازآموزي دوره سطح ۲ آزمون پرتونگاری (RT) و آزمون پرتونگاری صنعتی (RTI)

بازآموزي دوره سطح ۲ آزمون پرتونگاری (RT) و آزمون پرتونگاری صنعتی (RTI)

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره:ندارد
 مدت دوره: ۱۶ ساعت تدریس + ۲ ساعت پرسش و پاسخ
مدرس دوره:آقای مهندس علی دل‌روشن
مخاطبان دوره: داوطلبان تمدید گواهينامه سطح ۲
پیشنیاز دوره: گواهینامه سطح ۲

اهداف دوره:

  • این دوره به منظور بازآموزی سطح۲ تفسیر رادیوگرفی (RT & RTI) تدوین گردیده است در این دوره دانش پذیران ضمن مرور اطلاعات اولیه تفسیر رادیوگرافی و روش استاندارد  انجام تست اعم از اصول فیزیکی و محاسبه زمان شوتینگ، کنترل کیفی عملیات رادیوگرافی را فرا خواهند گرفت.
  • آشنایی با تجهیزات جدید در تکتیک رادیوگرافی و مرور دو استاندارد ASTM,API از منظرالزامات تا تغییرات جدید و آشنایی با موضوعاتی که در استاندارد ها عموما محل ابهام است.
  • رفع اشتباهات رایج در تفسیر فیلم رادیوگرافی
  • آشنایی با الزامات اثبات صلاحیت و سیستم های جهانی این موضوع مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
  • این دوره برای ارتقا فنی و علمی کلیه کارشناسان سطح ۲ رادیوگرافی مفید می باشد.

سرفصل مطالب دوره:

۱) مرور اصول فیزیکی تست و مبانی اجرایی                                      ۶) مرور آحاد کنترل پرتو و کسب مهارت در محاسبات کنترل پرتو دهی
۲)آشنایی با تجهیزات و تکنیک های مدرن رادیوگرافی                 ۷)مرور الزامات جدید سازمان انرژی اتمی و دستوالعمل های حفاظتی
۳)روش تهیه پروسیجر استاندارد                                                         ۸)مرور الزامات جدید استانداردهای ASME,API
۴) مرور اجمالی اصول شناسایی عیوب جوش و                                ۹) مکنترل کیفی روش رادیوگرافی و تعیین فاکتور های عملی
ریخته گری به همراه کار عملی                                                                 ۱۰)روش استاندارد ثبت و آرشیو

۵) بررسی اشکالات عمده در نحوه رادیوگرافی صنعتی                                           

مدرس دوره:

آقای مهندس علی دل‌روشن
·  کارشناس ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
·  کارشناس سطح ۳ انجمن آزمون غیرمخرب آمریکا (ASNT NDT Level III- RT, UT)
·  مدیر بازرسی فنی شرکت پتروشیمی بوشهر