۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بازآموزی دوره سطح ۲ آزمون پرتونگاری (RT) و آزمون پرتونگاری صنعتی (RTI)

هزینه دوره:۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ برگزاری: ۶-۷ شهریور

 بازآموزی دوره سطح ۲ آزمون پرتونگاری (RT) و آزمون پرتونگاری صنعتی (RTI)

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: گواهينامه سطح ۲ RT و RTI

 مدت دوره: ۱۶ ساعت 
مخاطبان دوره: داوطلبان تمدید گواهينامه سطح ۲ RT و RTI

فرم ثبت‌نام در این دوره

*
*
*
*
*

اهداف دوره:

  • این دوره به منظور بازآموزی سطح۲ تفسیر رادیوگرفی (RT & RTI) تدوین گردیده است در این دوره دانش پذیران ضمن مرور اطلاعات اولیه تفسیر رادیوگرافی و روش استاندارد  انجام تست اعم از اصول فیزیکی و محاسبه زمان شوتینگ، کنترل کیفی عملیات رادیوگرافی را فرا خواهند گرفت.
  • آشنایی با تجهیزات جدید در تکتیک رادیوگرافی و مرور دو استاندارد ASTM,API از منظرالزامات تا تغییرات جدید و آشنایی با موضوعاتی که در استاندارد ها عموما محل ابهام است.
  • رفع اشتباهات رایج در تفسیر فیلم رادیوگرافی
  • آشنایی با الزامات اثبات صلاحیت و سیستم های جهانی این موضوع مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
  • این دوره برای ارتقا فنی و علمی کلیه کارشناسان سطح ۲ رادیوگرافی مفید می باشد.

سرفصل مطالب:
۱- مرور اصول فیزیکی تست و مبانی اجرایی
۲- آشنایی با تجهیزات و تکنیک های مدرن رادیوگرافی
۳-روش تهیه پروسیجر استاندارد
۴- مرور اجمالی اصول شناسایی عیوب جوش و ریخته گری به همراه کار عملی
۵-بررسی اشکالات عمده در نحوه رادیوگرافی صنعتی
۶- مرور آحاد کنترل پرتو و کسب مهارت در محاسبات کنترل پرتو دهی
۷- مرور الزامات جدید سازمان انرژی اتمی و دستوالعمل های حفاظتی
۸- مرور الزامات جدید استانداردهای ASME,API
۹- کنترل کیفی روش رادیوگرافی و تعیین فاکتور های عملی
۱۰- روش استاندارد ثبت و آرشیو