رویدادهای آینده

19th WCNDT 2016 World Conference on Non-Destructive Testing, Munich, 13 - 17 June
DGZIP, German Society of Non-Destructive Testing

گزارش نوزدهمین کنفرانس جهانی آزمون های غیرمخرب

نوزدهمین کنفرانس جهانی آزمون‌های غیرمخرب WCNDT از۱۳ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ در مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی شهر مونیخ آلمان برگزارشد. این کنفرانس که هر چهار سال یک بار توسط کمیته بین‌المللی ان‌دی‌تی (ICNDT) در یکی از قاره‌های جهان برگزار می‌شود بزرگ‌ترین اجلاس خود را در تاریخ ۶۰ ساله خود در این کنفرانس پشت سر گذاشت که انجمن ان‌دی‌تی آلمان (DGZFP) مجری آن بود. در این رویداد عظیم قریب ۳۰۰۰ نفر به صورت ثبت نام شده کامل از ۷۱ کشور حضور داشتند. حدود ۹۰۰ مقاله در ۹ نشست موازی همراه با تعداد زیادی پوستر ارائه شد. بیش از ۳۰۰ سازمان و کمپانی در نمایشگاه جانبی آن آخرین دستاوردهای تکنولوژیک مربوط به ان‌دی‌تی وخدمات مربوط به آن را به نمایش گذاشتند. انجمن بازرسی غیرمخرب ایران به عنوان نماینده جامعه ان‌دی‌تی کشورمان وعضو کامل و دارای حق رای ICNDT برای اولین بار به صورت رسمی در این کنفرانس شرکت نمود و غرفه انجمن با نمای زیبائی از نمادهای باستانی کشورمان همراه با نمایش فعالیت‌های انجمن توجه بسیاری از متخصصان ان‌دی‌تی از سراسر جهان را جلب نمود. آقای دکتر هنرور رئیس انجمن ریاست دو جلسه ارائه مقالات را به عهده داشتند و دو مقاله نیز ارائه نمودند. آقای مهندس قائمی نایب رئیس انجمن نیزمقاله‌ای ارائه کردند. دو نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور سرکار خانم دکتر مودت و آقای دکتر صدری هم ارائه مقاله داشتند. ایرانیان زیادی نیز در کنفرانس و نمایشگاه حضور داشتند و آقای نکونام سرکنسول کشورمان درمونیخ نیز از غرفه انجمن بازدید نمود. انجمن ما برای اولین بار به عنوان عضو کامل و دارای حق رای در دو روز جلسات مجمع عمومی ICNDT نیز شرکت نمود. در این مجمع که با حضور نمایندگان کلیه انجمن‌های کشورهای مختلف هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود. رئیس و نایب رئیس انجمن ما نیز حضور داشتند و ضمن معرفی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران فعالیت‌ها و برنامه‌های آن را تشریح کردند. در ادامه مجمع، اعضای هیئت مدیره منتخب برای ۴ سال آینده معرفی شدند و آقای Sajeesh Kumar Babu به عنوان رئیس ICNDT جایگزین آقای فارلی شد. از تصمیمات مهم این مجمع رای‌گیری برای انتخاب میزبان بیست و یکمین کنفرانس جهانی ان‌دی‌تی درسال ۲۰۲۴ بود که باید در قاره امریکا برگزارشود. دو کشور آمریکا و آرژانتین کاندید بودند که ازمدتها قبل تبلیغات وسیعی را جهت جلب آرای سایر انجمن‌های عضو ICNDT آغازکرده بودند که در روزهای آخر به اوج خود رسید و در نهایت ۴۳ انجمن دارای حق رای در رای‌گیری مخفی شرکت کردند که با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به نفع آرژانتین خاتمه یافت. بدین ترتیب انجمن ان‌دی‌تی آرژانتین و شهر بوئنس آیرس به عنوان میزبان بیست و یکیمن کنفرانس جهانی ان‌دی‌تی برگزیده شد. کنفرانس جهانی بعدی در سال ۲۰۲۰ درشهر سئول کره توسط انجمن ان‌دی‌تی کره برگزار خواهد شد که آنها هم با تیمی بسیار فعال تلاش گسترده‌ای برای جلب سایرانجمن‌ها و کمپانی‌ها و کارشناسان برای حضور در کنفرانس سال ۲۰۰۰ انجام دادند. در بازدید مدیران انجمن ان‌دی‌تی کره از غرفه انجمن ما مذاکراتی بین مدیران دو انجمن برای همکاری متقابل صورت گرفت و لوح یادبودی از طرف انجمن ما به انجمن کره اهدا شد.

در مراسم اختتامیه کنفرانس نایب رئیس انجمن ما اولین سخنران مراسم بود که به معرفی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران پراخت و همگان را به شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی ان‌دی‌تی درسال ۲۰۱۷ دعوت نمود. سپس لوح‌های یادبود انجمن ما به آقای دکترفارلی رئیس ICNDT و آقای ارهارد رئیس انجمن ان‌دی‌تی آلمان به پاس خدمات آنها در برگزاری کنفرانس جهانی و همچنین پشتیبانی‌های آنها از انجمن ما اعطا شد.

آقای مهندس قائمی نایب رئیس انجمن که عضو کارگروه تایید صلاحیت و صدور گواهینامه کمیته جهانی ICNDT هستند در جلسات این کارگروه شرکت نمود. یک از تصمیمات این کارگروه انتخاب محل بعدی جلسه و تشکیل کارگاه آموزشی تایید صلاحیت در سال ۲۰۱۷ بود که کشور سنگاپور همزمان با برگزاری کنفرانس منطقه‌ای آسیا-پاسیفیک در نوامبر۲۰۱۷ و انجمن ما همزمان با برگزاری کنفرانس چهارم ان‌دی‌تی درتهران دو کاندید بودند که کشور سنگاپور برای برگزاری جلسه و کشور ما برای برگزاری کارگاه انتخاب شدند. برای دسترسی به گزارشات و تصاویر بیشتر کنفرانس به سایت www.wcndt2016.com مراجعه فرمائید.