انجمن بازرسی غیرمخرب ایران بالاترین مرجع علمی و تخصصی در حوزه آزمون‌های غیرمخرب در کشور است. این انجمن عضویت پیوسته و نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران (دارای حق رای) در کمیته بین‎المللی آزمون‌های غیرمخرب (ICNDT) را دارد. انجمن بازرسی غیرمخرب ایران از کلیه شرکت‎ها و سازمان‎های فعال در زمینه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب جهت همکاری و عضویت در انجمن صمیمانه دعوت به‌عمل می‌آورد.

 • دریافت لوح و تاییدیه عضویت در انجمن؛
 • دریافت مستمر نشریات و خبرنامه‎‌های انجمن؛
 •  معرفی خدمات اعضای حقوقی انجمن به صنایع كشور؛
 •  درج نام و اطلاعات شرکت بعنوان عضو حقوقی در وبگاه انجمن؛
 •  عضویت رایگان برای یکی از پرسنل شرکت بعنوان نماینده در انجمن؛
 •  مشارکت رایگان در سمینارهای علمی- تخصصی و بازدیدهای صنعتی انجمن؛
 •  اخذ امتیاز و گواهی تاییدیه از انجمن برای تمدید گواهینامه‎های ملی و بین‎المللی؛
 •  معرفی شرکت و پرسنل آن جهت عضویت درکمیته‎های سازمان ملی استاندارد ایران؛
 •  امکان درج لوگوی انجمن در وبگاه و مستندات شرکت بعنوان عضو و همکار مورد تایید انجمن؛
 • بهره‎مندی از تخفیف در استفاده از فضای تبلیغاتی در وبگاه، نشریات، کنفرانس‎ها و نمایشگاه‎های انجمن؛
 •  ایجاد تسهیلات جهت شرکت در آزمون‎ها و اخذ گواهینامه‎های معتبر ملی و بین‎المللی برای شرکت و پرسنل آن؛
 •  اعطای معرفی‎نامه جهت استفاده از خدمات ارگانها و سازمانهایی‌كه با انجمن بازرسی غیرمخرب ایران همكاری دارند؛
 •  بهره‎مندی از تخفیف در استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‎ای و خدمات سطح سه برای شرکت و پرسنل آن؛
 •  ایجاد تسهیلات جهت حضور در کنفرانس‎ها و نمایشگاه‎های انجمن بازرسی غیرمخرب ایران و انجمن‎های همکار خارجی.

۱- تکمیل فرم عضویت حقوقی در وبگاه انجمن
۲- ارسال تصویر مدارک زیر هنگام تکمیل فرم عضویت:
• تصویر اساسنامه شرکت یا سازمان
• تصویر فیش پرداختی حق عضویت
• فایل نشان (لوگو) شرکت یا سازمان
• تصویر روزنامه رسمی شرکت یا سازمان
• تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت یا سازمان
۳- دریافت نتیجه بررسی مدارک حداکثر پس از ۷ روز کاری از طریق دریافت پست الکترونیکی از دبیرخانه انجمن
۴- دریافت گواهینامه و تاییدیه عضویت حقوقی حداکثر پس از ۲۰ روز کاری.

• عضویت حقوقی سالانه: ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
• عضویت حقوقی دوسالانه: ۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال
•عضویت حقوقی سه سالانه: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال

Page 1 of 3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

مشخصات نماینده

*
*
*
*
*
*
*

این فایل باید حاوی مدارک زیر باشد:
این فایل باید حاوی مدارک زیر باشد: فایل نشان (لوگو) شرکت یا سازمان (با کیفیت بالا)
تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت یا سازمان
تصویر روزنامه رسمی شرکت یا سازمان
تصویر اساسنامه شرکت یا سازمان
تصویر فیش پرداخت حق عضویت

 *لطفا تمامی تصاویر و فایل‌های ارسالی خود را با نام لاتین ارسال نمایید
*
CAPTCHA image
 • مطابق اساسنامه انجمن، اعضای حقوقی انجمن به مثابه عضویت نوع وابسته در انجمن محسوب می‌شوند.
 • کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن ملزم به رعایت منشور اخلاقی انجمن بوده و عضویت در انجمن بمنزله تعهد به رعایت مفاد منشور اخلاقی انجمن خواهد بود. در صورت احراز تخطی از مفاد منشور اخلاقی، عضویت فرد یا شرکت بنابه تشخیص هیئت مدیره انجمن ملغی خواهد بود.