۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدوين دستورالعمل‌هاي اجراي آزمون‌هاي غيرمخرب (NDT Procedures)

عنوان دوره: تدوين دستورالعمل‌هاي اجراي آزمون‌هاي غيرمخرب (NDT Procedures)

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: ندارد

 مدت دوره: ۸ ساعت تدریس
مدرس دوره: آقای مهندس افشین یوسفی نیا
مخاطبان دوره: کارشناسان سطح ۳ و مدیران فنی شرکتهای مجری ان دی تی

اهداف دوره:
آشنایی مدیران فنی و کارشناسان سطح ۳ با الزامات اجرایی آزمونهای غیرمخرب، جایگاه و ضرورت دستورالعمل ان دی تی در شرکت های محری و نحوه تدوین آن.
تشریح نحوه تدوین دستورالعمل از طریق آشنایی با محتوی دستورالعمل و الزامات اصلی اجرایی ان دی تی ازجمله الزامات بازرسان، آماده سازی، تجهیزات و مواد، نحوه انجام آزمون، تفسیر و ارزیابی نشانه ها و گزارش نویسی مطابق با مشحصات فنی و مراجع کاربردی پروژه های جاری شرکت ها.
تمرین عملی تدوین یک دستورالعمل نمونه برای یک روش مشخص آزمون با دامنه فعالیت ساده و محدود در گارگاه آموزشی و مورد بحث بررسی قراردادن نتایج حاصله یا در صورت عدم زمان کافی بررسی چند نمونه دستورالعمل تدوین شده مرتبط.

سرفصل مطالب:

۱)معرفیIRCCP و انجمن بازرسی غیرمخرب ایران ۶) نحوه تدوین دستورالعمل
۲) بررسی پیش نیازهای پایه ای اجرای ان دی تی (کارکنان، دستورالعمل ها و تجهیزات)   ۷) سوابق مورد نیاز اجرای دستورالعمل ازجمله ثبت سوابق کالیبراسیون و گزارش آزمون
۳) بررسی کدها و استانداردهای اجرای ان دی تی از جمله ASME Sec. V و ضرورت تدوین دستورالعمل    ۸) کارگاه آموزشی تدوین دستورالعمل آزمایشی یا بررسی چند نمونه دستورالعمل تدوین شده مرتبط
۴)تشریح محتوی و بندهای ضروری دستورالعمل
۵)مراجع استانداردهای کاربردی برای تدوین دستورالعمل
        

مدرس دوره:
                     آقای مهندس افشین یوسفی نیا 

  • کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
  • کارشناس سطح ۳ انجمن آزمون غیرمخرب آمریکا (ASNT NDT Level III)
  • کارشناس رسمی استاندارد ایران و ارزیاب فنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • مدیر بازرسی فنی شرکت بازرسی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

دیدگاهتان را بنویسید