۰۵ خرداد ۱۳۹۷

آشنایی با التراسونیک پیشرفته متدphased Array

عنوان دوره: آشنایی با التراسونیک پیشرفته متدphased Array

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره:گواهينامه سطح ۲ 

 مدت دوره: ۸ ساعت تدریس
مدرس دوره:آقای مهندس حسین وطن خواه
مخاطبان دوره:کارشناسان و مدیران فنی بخش بازرسی و کنترل کیفی در صنعت

اهداف دوره:
آشنایی کارشناسان و مدیران کنترل کیفی و بازرسین فنی در بخش صنعت با متد های پیشرفته اولتراسونیک از بابت کاربرد ، قابلیت ها ، مزایا و معایب و تکنیک های مختلف.  بکارگیری و استفاده هر چه بیشتر این متد ها در صنعت با  توجه به حساس تر و کاراتر بودن این روش ها نسبت به اولتراسونیک متداول بخصوص در بخش مستند سازی و شناسایی و اندازه گیری عیوب

سرفصل مطالب:

۱- مقدمه  – تاریچه و مروری بر التراسونیک
۲- مبانی و اصول فازها
۳- شکل دهی امواج
۴- آشنایی با تجهیزات
۵- کالیبراسیون و اسکن و الگوهای اسکن
۶- کاربرد Phased Array    در صنایع
۷- کاربرد   Phased Array  در خطوط لوله
۸- کد ها و استانداردها

مدرس دوره:
                     آقای مهندس حسین وطن‌خواه

  • کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
  • کارشناس سطح ۳ انجمن آزمون غیرمخرب آمریکا (ASNT NDT Level III)
  • مدیر بازرسی بخش پیشرفته NDT شرکت مشاوران کاوشیار آریا