همکاری با ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و یا مردم نهاد، عضویت در انجمن‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه تعاملات سازنده با سایر انجمن‌های علمی و صنفی که به نحوی در حوزه‌های مرتبط با بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب فعالیت می‌نمایند از مهم‌ترین اهداف و رویکردهای انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در پیشبرد رسالت خود است.

در همین راستا این انجمن به منظور بهره‌گیری از کلیه ظرفیت علمی و صنفی درجهت بهبود و ارتقای سطح ایمنی جامعه و نیز فراهم نمودن بستر تعامل متقابل، با انجمن‌های زیر تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های مشترک دارد.

انجمن‌ها و نهادهای داخلی:

 • شورای انجمن‌های علمی ایران (CISA)
 • انجمن صنفی بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران (IRSNT)
 • انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران (IRPS)
 • انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (IRMA)
 • انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران (ISAV)
 • انجمن علمی ریخته‌گری ایران (IRFS)
 • انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران (SMEIR)
 • انجمن سازندگان تجهیزات صنفی ایران (SATSA)
 • انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی (ISTD)

انجمن‌ها و نهادهای بین‌المللی:

 • کمیته بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب (ICNDT)
 • کارگروه بین‌المللی تایید صلاحیت و صدور گواهینامه (ICNDT/WG1)
 • انجمن آزمون‌های غیرمخرب آمریکا (ASNT)
 • کمیته بین‌المللی پایش وضعیت (ISCM)