رویدادهای آینده

Untitled-2-598x400

تدوین نسخه ی جدید استاندارد جهانی ایزو ۹۷۱۲

اولین جلسه كمیسیون فنی تدوین نسخه جدید استاندارد ملی INSO-ISO 9712 در زمستان ۱۳۹۴ توسط سازمان ملی استاندارد ایران تشكیل و آخرین جلسه این كمیسیون در پاییز سال جاری (۱۳۹۶) برگزار شد. این استاندارد با عنوان «آزمون غيرمخرب– احراز شرايط و گواهي‌كردن كاركنان آزمون‌های غیرمخرب» ضوابط لازم برای احراز شرایط متخصصین سطوح ۱، ۲ و ۳ آزمون‌های غیرمخرب و صدور گواهینامه برای آنان را در بردارد. هم اكنون این استاندارد در مراحل ویرایش نهایی قرار دارد و با توجه به موضوع این استاندارد، انجمن بازرسی غیرمخرب ایران حضور و مشاركت قابل توجهی را در كمیسیون فنی تدوین این استاندارد داشته است. آقای دكتر هنرور رئیس انجمن، ریاست كمیسیون را بر عهده داشتند و آقایان مهندس قائمی، دكتر باباخانی، مهندس جواهری‌پور، مهندس یوسفی‌نیا و مهندس كهتری، از اعضای هیئت مدیره انجمن نیز به همراه شماری دیگر از اعضای انجمن در این كمیسیون حضور داشتند. جلسات متعددی در طول دو سال گذشته تشكیل و جنبه‌های مختلف این استاندارد در كمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.</p>

هر چند انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در حال حاضر استاندارد مركزی گواهی كاركنان IRCCP (IRNDT CP-01) را آماده ساخته و بزودی آن را پیاده خواهد كرد، لیكن در دراز مدت حركت جامعه NDT كشور باید در جهت استقرار استاندارد بین‌المللی ISO 9712 باشد. استاندارد IRCCP به‌عنوان یك استاندارد مناسب برای گذار از وضعیت حال حاضر گواهی كاركنان NDT در كشور به استاندارد بین‌المللی ISO 9712 تدوین شده است.