Print this برگه

اهداف انجمن

انجمن بازرسي غيرمخرب ايران (IRNDT) يك موسسه غيرانتفاعيتحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه هدف اصلي آن ارتقا سطح زندگي جامعه با افزايش ايمني و جلوگيري از خطرات قابل پيشگيري است. انجمن این هدف را با تلاش در جهت پيشبرد آموزش، پژوهش، بكارگيري، توسعه، و كاربرد آزمون‌های غیرمخرب(NDT) در سطح كشور دنبال خواهد كرد.

در جهت دستيابي به اهداف انجمن، فعاليت‌هاي زير مد نظر قرار خواهد گرفت:

 • معرفی دانش و فناوری آزمون‌هاي غيرمخرب (NDT)و شناساندن جایگاه و اهمیت آن به جامعه علمی و صنعتی کشور
 • برگزاری سمینار، کنفرانس‌، نمایشگاه‌ و كارگاه‌هاي آموزشي در سطح ملی و بین‌المللی
 • ایجاد بانک جامع اطلاعاتی آزمون‌هاي غيرمخرب (NDT)
 • کمک به گسترش و ارتقای آموزش آزمون‌هاي غيرمخرب (NDT) و تدوین استانداردهای لازم برای ارزیابی و تایید صلاحیت و رتبه‌بندی مؤسسات آموزشی
 • مرکزیت بخشیدن به امر تایید صلاحیت وصدورگواهینامه پرسنل طبق استانداردهای بین المللی با تاسیس مرکز اخذ آزمون، ارزیابی وتایید صلاحیت
 • تشویق و حمایت از پژوهش و نوآوری در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف انجمن
 • برگزاری مسابقات علمی و کاربردی در سطوح دانشگاهی و صنعتی و دانشجویی
 • عضویت در انجمن‌های بین المللی، همکاری با انجمن های مشابه درسایرکشورها وحضورفعال ومستمردرگردهمائی ها وکنفرانس های منطقه ای وبین المللی
 • همکاری بامؤسسات ملی و بین المللی تدوین استاندارد از جمله سازمان ملی استاندارد و ایزو وشرکت فعال درکمیته های مربوطه
 • همکاری با ارگانها و سازمانهای مسئول بویژه سازمان نظام مهندسی کشورجهت تدوین مقررات و اجرای هرچه بهتر آزمون‌هاي غیرمخرب(NDT)
 • كمك به تألیف و تدوین و انتشار کتب و مراجع و مطالب آموزشی و انتشار خبرنامه و مجلات و نشریات علمی و کاربردی
 • انتخاب پژوهشگران و صنعتگران نمونه و تجلیل از آن‌ها

Permanent link to this article: http://irndt.org/index.php/irndt-goals/