باسلام خدمت دوستان عزيز
به منظور توسعه فعاليت‌هاى بين‌المللى انجمن، از اعضاى علاقمند واجد شرايط به عضويت در شوراى روابط بينالملل دعوت به همكارى می‌نمايد.

شرايط مورد نیاز:
۱- گواهينامه سطح ۳ معتبر مورد تاييد انجمن و يا فعاليت‌هاى علمى و آكادميك و تحقيقاتى در سطح ملى و بين‌المللى و سوابق كارى مرتبط و مفيد.
۲- علاقمند به شركت در جلسات و كميته‌هاى مرتبط داخلى و حضور در مجامع بين‌المللى و فعاليت در كار گروه‌هاى ISO وICNDT و ASNT به صورت آنلاين و حضورى به نمايندگى از طرف انجمن.
*ازدوستان علاقمند تقاضا دارد درخواست خود را همراه با رزومه به دبير انجمن آقاى مهندس بابابور ارسال فرمايند.
با تشکر

پست الکترونیک دبیرانجمن: meisam.babapoor@gmail.com
پست الکترونیک انجمن: info@irndt.org

اطلاعیه‌ها

دعوت به همکاری