برنامه‌های پیش‌رو

اجرای بازدید علمی-صنعتی

تاریخ برگزاری—-

برگزاری جلسه هم‌‎اندیشی با اعضای حقوقی

تاریخ برگزاری—-

تشریح نظام‌های تایید صلاحيت كاركنان بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب درصنعت هوانوردی

مدت دوره:۸ساعت
تاریخ برگزاری: ۲۰ تیر