بدون شک “آموزش” یکی از مهم‌ترین ارکان هر سازمانی محسوب می‌شود و پایه و بنیان رشد و توسعه سازمان را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس از اصلی‌ترین رسالت‌هایی که بر عهده انجمن‌های علمی قرار دارد آموزش، بهسازی و بازآموزی اعضای انجمن و کلیه مخاطبان دانشگاهی و صنعتی در حوزه مربوطه است.

شواری آموزش (Educational Council) از ابتدای تاسیس انجمن، به عنوان یکی از شوراهای فعال شروع به کار نمود و با تشکیل جلسات متعدد ضمن بررسی زیرساختارهای آموزشی مورد نیاز کشور در زمینه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب، تلاش نمود روند استانداردی برای این امر ارائه نماید. اهداف و سیاست‌های کلی این شورا بدین شرح دنبال می‌گردد:

 1. نیازسنجی آموزشی جامعه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب
 2. معرفی و ترویج فرهنگ صحیح اجرای نظام‌های اثبات صلاحیت در کشور
 3. کمک به رشد و ارتقاء سطح دانش و تخصص در این حوزه
 4. کمک به ارتقاء سطح کیفی دروه‌های آموزشی جاری در کشور
 5. برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی تخصصی در صنایع مختلف کشور
 6. برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنایع برای دانشجویان
 7. استانداردسازی مراکز آموزشی فعال در سطح کشور
ghaemi

مهندس میرمجید قائمی

S. Arash Ferdows

مهندس سید آرش فردوس

Shahoo Ghaffari

مهندس شاهو غفاری

Ali Delroshan

مهندس علی دل‌روشن

Hossein Vatankhah

مهندس حسین وطنخواه

بییلبیاعخغعهخهمهغع111111111111111111

مهندس مصطفی مردانی‌خراط

Mohammad Ganji

مهندس محمد گنجی

Mehrdad Kehtari

مهندس مهرداد کهتری

چناب آقای مهندس افشین یوسفی نیا

مهندس افشین یوسفی‌نیا

بدون شک “آموزش” یکی از مهم‌ترین ارکان هر سازمانی محسوب می‌شود و پایه و بنیان رشد و توسعه سازمان را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس از اصلی‌ترین رسالت‌هایی که بر عهده انجمن‌های علمی قرار دارد آموزش، بهسازی و بازآموزی اعضای انجمن و کلیه مخاطبان دانشگاهی و صنعتی در حوزه مربوطه است.

شواری آموزش (Educational Council) از ابتدای تاسیس انجمن، به عنوان یکی از شوراهای فعال شروع به کار نمود و با تشکیل جلسات متعدد ضمن بررسی زیرساختارهای آموزشی مورد نیاز کشور در زمینه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب، تلاش نمود روند استانداردی برای این امر ارائه نماید. اهداف و سیاست‌های کلی این شورا بدین شرح دنبال می‌گردد:

 1. نیازسنجی آموزشی جامعه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب
 2. معرفی و ترویج فرهنگ صحیح اجرای نظام‌های اثبات صلاحیت در کشور
 3. کمک به رشد و ارتقاء سطح دانش و تخصص در این حوزه
 4. کمک به ارتقاء سطح کیفی دروه‌های آموزشی جاری در کشور
 5. برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی تخصصی در صنایع مختلف کشور
 6. برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنایع برای دانشجویان
 7. استانداردسازی مراکز آموزشی فعال در سطح کشور

دوره‌های آموزشی

تشریح نظام‌های تایید صلاحيت كاركنان بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب

مدت دوره: ۸ ساعت 
پیشنیاز:آشنایی با آزمون‌های غیرمخرب

بررسی حدود آزمون‌های غیرمخرب در استاندارد ASME

مدت دوره:۸ساعت
پیشنیاز:
 گواهينامه سطح ۲ 

بررسی حدود آزمون‌های غيرمخرب در استاندارد API

مدت دوره: ۸ساعت
پیشنیاز:
 گواهينامه سطح ۲

آشنايی با الزامات فنی مطابق با استاندارد ISO/IEC 17020-2012

مدت دوره: ۱۶ ساعت 
پیشنیاز: آشنایی با آزمون‌های غیرمخرب و نظام‌های مدیریت کیفیت

بازآموزي دوره سطح ۲ آزمون پرتونگاری (RT) و آزمون پرتونگاری صنعتی (RTI)

مدت دوره: ۱۶ ساعت تدریس
پیشنیاز: گواهينامه سطح ۲ RT و RTI

بازآموزي دوره سطح ۲ آزمون فراصوتی (UT)

مدت دوره: ۱۶ ساعت
پیشنیاز: گواهینامه سطح ۲ UT

آشنايي با الزامات استاندارد ANSI/ASNT CP-189

مدت دوره: ۸ ساعت
پیشنیاز: گواهينامه سطح ۲ 

آشنایی با الزامات رویه SNT-TC-1A

مدت دوره: ۸ ساعت
پیشنیاز: گواهينامه سطح ۲

تدوين دستورالعمل تایید صلاحيت كاركنان آزمون‌های غیرمخرب (Written Practice)

مدت دوره: ۸ ساعت
پیشنیاز: گواهينامه سطح ۳