رویدادهای آینده

تشکیل هیئت ملی آزمون های غیرمخرب صنعت هوانوردی کشور

تشکیل هیئت ملی آزمون‌های غیرمخرب صنعت هوانوردی کشور

به‌منظور سامان‌دهي و تشکیل هیئت ملي آزمون‌هاي غيرمخرب صنعت هوانوردی کشور مطابق دستورالعمل بخش ۱۴۵ سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین برای بسترسازي و آشنایی كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و اشخاص مرتبط با این هیئت و ارائه آئین‌نامه تشکیل آن، نشست‌های کارشناسی با حضور کارشناسان و مسئولین انجمن بازرسی غیرمخرب ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هوایی در محل سالن کنفرانس سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل گردید. در این جلسات مدعوین ضمن آشنایی با پیشینه هیئت‌های ملي آزمون‌هاي غيرمخرب در سایر کشورها، فرایند تشکیل مستقل این هیئت در داخل و وظایف آن را مورد بررسی قرار دادند. همچنین نحوه فعالیت و چگونگی اخذ مجوزها، تشکیل کارگروه اولیه، نحوه احراز شرایط کارکنان آزمون‌هاي غيرمخرب در صنعت هوایی به منظور حفظ ایمنی هواپیماها و نیز امکان استفاده از توان انجمن علمی بازرسی غيرمخرب ایران از دیگر موضوعات این نشست‌ها بود. از مصوبات مهم این جلسات تشکیل این هیئت در ساختار شوراهای انجمن بازرسی غيرمخرب ایران است که در پی این مصوبه، هیئت مدیره انجمن در جلسه مورخ یازدهم مهر ماه سال جاری با کلیات تشکیل این هیئت موافقت نمود.

پیشینه، اهميت و ضرورت: در حوزه آزمون‌هاي غيرمخرب ضروری است که هر يك از پارامترهاي “دستورالعمل‌هاي مصوب”، “تجهيزات” و “ارزيابی و آموزش كاركنان عملياتي” به‌طور دائم مورد ارزيابي قرار گیرد. بحث تایید صلاحيت و صدور گواهينامه كاركنان آزمون‌هاي غيرمخرب صنعت هوانوردی نیز ساليان متمادي است كه مورد توجه و بررسي كشورهاي مختلف جهان قرار دارد. در سال ۲۰۰۳ ميلادي آژانس ایمنی هوانوردی اروپا و مدیریت هوانوردی فدرال آمریکا سرانجام به توافق رسيدند تا نيازهاي صنعت هوایی را از طریق استانداردهاي EN4179 و NAS410 همانندسازی نمايند. با بررسی‌های مشترک، نخستین بار در سال ۲۰۰۸ میلادی این دو استاندارد از نظر فني به‌طور يكسان انتشار يافتند. از طرف ديگر آژانس ايمني هوانوردي اروپا به‌منظور اجراي مستقيم مقررات، تصویب نمود که هیئت‌های ملي هوانوردي آزمون‌هاي غيرمخرب در كشورهاي مختلف جهان تشكيل شود و بدین ترتیب پیروی صنايع هوانوردي در اروپا از استاندارد مذکور را از طریق دستورالعمل‌هاي خود الزامی نمود. مطابق استاندارد EN4179، هیئت ملي آزمون‌هاي غيرمخرب صنعت هوانوردی کشور يك هیئت مستقل در زمينه آزمون­هاي غيرمخرب است كه توسط شركت‌هاي صنايع هوانوردي تأسيس و با تایید نهادهای نظارتی هر كشور به رسميت شناخته مي‌شود و مسئولیت احراز شرايط کارکنان آزمون‌های غیرمخرب در صنعت هوایی و خدمات ارزیابی را برعهده دارد. کشورهای بدون هیئت مذکور ممکن است از خدمات هیئت سایر کشورها استفاده کنند.