۱۳ خرداد ۱۳۹۷

تشریح نظام‌های تایید صلاحيت كاركنان بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب

هزینه دوره:۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ برگزاری:۸ مرداد

تشریح نظام‌های تایید صلاحيت كاركنان بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: آشنایی با آزمون‌های غیرمخرب

 مدت دوره: ۶ ساعت + ۲ ساعت پرسش و پاسخ
مخاطبان دوره: مديران و کارشناسان ارشد صنایع و کلیه کارکنان آزمون‌های غیرمخرب

فرم ثبت‌نام در این دوره

*
*
*
*
*

اهداف دوره:
در این دوره نقش انجمن بازرسی غیر مخرب ایران در ارتقا سطح ایمنی جامعه مورد بررسی قرار می گیرد و اهمیت همکاری این انجمن با دیگر انجمن های جهانی به صورت مختصر مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه موضوع اطمینان پذیری در NDT مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت نقش عوامل انسانی در این آزمون ها روش می گردد. در ادامه به نظام های اثبات صلاحیت کارکنان پرداخته می شود و نظام های موجود در جهان در این خصوص تشریح می گردد. با توجه به رویه موجود در کشور و برخی محدودیت های موجود نظام اثبات صلاحیت شخص دوم مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی اثبات صلاحیت کارکنان به شکل صحیح ارائه می شود و در آخر نحوه صحیح ارزیابی نهاد ارائه دهنده خدمات NDT تشریح می گردد.

سرفصل مطالب:
۱- معرفی انجمن های NDT
۲- تعریف اطمینان پذیر در NDT
۳- اهمیت نقش عوامل انسانی در NDT
۴- معرفی نظام های اثبات صلاحیت کارکنان در NDT
۵- معرفی و نظام اثبات صلاحیت شخص دوم در NDT
۶- بررسی رویه پیشنهادی SNT-TC-1A
۷- تعریف دستورالعمل اثبات صلاحیت کارکنان
۸- نقش کارشناس سطح ۳ در NDT
۹- الزامات اثبات صلاحیت کارکنان
۱۰- نحوه ارزیابی شرکت های NDT در خصوص کارکنان