۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی نظام های اثبات صلاحیت کارکنان در آزمون های غیر مخرب

عنوان دوره: آشنایی نظام های اثبات صلاحیت کارکنان در آزمون های غیر مخرب

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: ندارد

 مدت دوره: ۶ ساعت تدریس + ۲ ساعت پرسش و پاسخ
مدرس دوره:آقای مهندس مهرداد کهتری
مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان نهاد های بازرسی و دریافت کنندگان خدمات آزمون های غیر مخرب (NDT)

اهداف دوره:
در این دوره نقش انجمن بازرسی غیر مخرب ایران در ارتقا سطح ایمنی جامعه مورد بررسی قرار می گیرد و اهمیت همکاری این انجمن با دیگر انجمن های جهانی به صورت مختصر مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه موضوع اطمینان پذیری در NDT مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت نقش عوامل انسانی در این آزمون ها روش می گردد. در ادامه به نظام های اثبات صلاحیت کارکنان پرداخته می شود و نظام های موجود در جهان در این خصوص تشریح می گردد. با توجه به رویه موجود در کشور و برخی محدودیت های موجود نظام اثبات صلاحیت شخص دوم مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی اثبات صلاحیت کارکنان به شکل صحیح ارائه می شود و در آخر نحوه صحیح ارزیابی نهاد ارائه دهنده خدمات NDT تشریح می گردد.

سرفصل مطالب:

 1. معرفی انجمن های NDT
 2. تعریف اطمینان پذیر در NDT
 3. اهمیت نقش عوامل انسانی در NDT
 4. معرفی نظام های اثبات صلاحیت کارکنان در NDT
 5. معرفی و نظام اثبات صلاحیت شخص دوم در NDT
 6. بررسی رویه پیشنهادی SNT-TC-1A
 7. تعریف دستورالعمل اثبات صلاحیت کارکنان
 8. نقش کارشناس سطح ۳ در NDT
 9. الزامات اثبات صلاحیت کارکنان
 10. نحوه ارزیابی شرکت های NDT در خصوص کارکنان

مدرس دوره:
                     آقای مهندس مهرداد کهتری

 • عضو علی البدل هیئت مدیره دوم