920021 - شرکت خانه صنعت باستان

نام مدیر عامل: آقای مهندس آرام اوستایی‌فر
نماینده شرکت در انجمن:
پست‌الکترونیکی: info@ahb.ir
 وبگاه:—-
تلفن: ۴۱۹۱۸

920022 - شرکت مهندسین مشاوربینا پرتو

نام مدیر عامل: آقای مهندس مسعود دامغانی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس ایرج اسکویی
پست الکترونیکی:
binaparto@gmail.com

وبگاه:—-
تلفن: ۸۸۰۰۸۲۳۵

920023- گروه صنعتی ایران اسپیرال

نام مدیر عامل: آقای مهندس کامبیز توتونچی
نماینده شرکت در انجمن: 
پست‌الکترونیکی:
info@iranspiral.com

وبگاه:—–
تلفن: ۸۷۱۴۴

920024 - گروه صنعتی صفا

نام مدیر عامل: آقای مهندس امیرحسین رستمی‌صفا
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس علی‌اکبر تفکرنیا
تلفن: ۸۸۹۷۱۲۴۰
پست‌‌الکترونیکی:
info@safarolling.com
وبگاه: —

920025 - شرکت پرتوکاران تابش

نام مدیر عامل: آقای مهندس جلیل روزی‌طلب
نماینده شرکت در انجمن: اقای مهندس جلیل روزی‌طلب
پست‌‌الکترونیکی:mail@partokaran-tabesh.com
وبگاه: —-
تلفن: ۸۸۶۱۳۷۹۵

920026 - شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو

نام مدیر عامل: دکتر محمدعلی جبرئیلی
نماینده شرکت در انجمن:——-
 پست‌‌الکترونیکی:ndt@techinco.net
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۵۲۹۷۲۸

920027 - تجهیزات آزمون‌های غیرمخرب پیشرفته

نام مدیر عامل: آقای مهندس هاشم رحمتی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس هاشم رحمتی
 پست‌‌الکترونیکی:
info@pishrafteh.com
وبگاه: —–
تلفن: ۲۶۲۱۳۴۸۰

920028 - شرکت تست‌های غیرمخرب ایران

نام مدیر عامل: آقای مهندس میرمجید قائمی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس رامین علی پرست
 پست‌‌الکترونیکی: info@ir-ndt.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۷۹۱۹۳۲
 

920029 - شرکت جوش و فرایند کنترل

نام مدیر عامل: آقای مهندس حمید تازیکه
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حمید تازیکه
 پست‌‌الکترونیکی:farayandco.iwi@gmail.com
وبگاه: —–
تلفن: ۲۶۲۱۶۱۱۰

920030 - شرکت تابش پرداز پگاه

نام مدیر عامل: آقای دکتر اسد باباخانی
نماینده شرکت در انجمن: آقای دکتر اسد باباخانی
 پست‌‌الکترونیکی: info@tppco.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۰۵۸۲۲۲

920031 - شرکت زاگرس تطبیق کالا

نام مدیر عامل: آقای مهندس نبی رزم‌جویی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس افشین یوسفی نیا
 پست‌‌الکترونیکی: info@zagros-co.org
وبگاه: —–
تلفن: ۴۹۲۳۲۰۰۰

930016- شرکت بازرسی کاوشگران باصر

نام مدیر عامل: آقای مهندس داود بیگ‌محمدنژاد
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس داود بیگ‌محمدنژاد
 پست‌‌الکترونیکی: kbindt@yahoo.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۵۹۴۳۰۳

930017- شرکت ایرانیان هیبرید

نام مدیر عامل: آقای مهندس سیدمحمود ریاضی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سیدمحمود ریاضی
 پست‌‌الکترونیکی: info@iranianhybrid.com
وبگاه: —–
تلفن: ۳۲۳۹۷۵۵۲-۰۱۱

930018- شرکت گاماراد

نام مدیر عامل: آقای مهندس سیدآرش فردوس
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سیدآرش فردوس
 پست‌‌الکترونیکی: gammaradcompany@gmail.com
وبگاه: —–
تلفن: ۴۴۲۹۸۱۷۴

930019- شرکت بازآفرینان صنعت جنوب

نام مدیر عامل: آقای دکتر اسماعیل احمدی
نماینده شرکت در انجمن:
 پست‌‌الکترونیکی: info@bsjinspections.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۵۳۱۵۷۱

930020- شرکت لوله و تجهیزات سدید

نام مدیر عامل: آقای مهندس ترشیزی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مسعود پازوکی
 پست‌‌الکترونیکی: info@sadid.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۵۴۹۵۱۵۱۷

930032- شرکت بازبین پژوهش

نام مدیر عامل: آقای مهندس مهدی نوقابی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مهدی نوقابی
 پست‌‌الکترونیکی: bazbin_pajuhesh@yahoo.com
وبگاه: —–
تلفن: ۴۴۲۰۸۱۴۸

930034- شرکت تدبیر ساحل پارس

نام مدیر عامل: آقای مهندس خلجی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس بهرام شلالوند
 پست‌‌الکترونیکی: info@tadbirsahel.com
وبگاه: —–
تلفن: ۴۴۰۴۱۱۶۵

930035- شرکت کاوشکاران

نام مدیر عامل: آقای مهندس علی مقبولی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس نوید مقبولی
 پست‌‌الکترونیکی: info@kawoshkaran.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۹۵۲۱۷۶

930036- شرکت جوشکاری لیان راگ

نام مدیر عامل: خانم مهندس قمری
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مسعود بهزادی نژاد
 پست‌‌الکترونیکی: info@rag.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۳۳۳۳۲۵۳۶-۰۷۷

930037- شرکت بازرسی ابتکار آبی کیش

نام مدیر عامل:آقای مهندس حمیدرضا نیکجو
نماینده شرکت در انجمن:آقای مهندس حمیدرضا نیکجو
 پست‌‌الکترونیکی: info@bsmico.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۵۶۶۴۴۲

930038- شرکت جوش و پژوهش سورنا

نام مدیر عامل:آقایمهندس علی رفیعیه
نماینده شرکت در انجمن:آقای مهندس علی رفیعیه
 پست‌‌الکترونیکی: ali_ra4030@yahoo.com
وبگاه: —–
تلفن: ۴۳۳۴۰۴۳۶ – ۰۵۱

930039- شرکت تابش نمای نوین

نام مدیر عامل: آقای مهندس رامین جابری
نماینده شرکت در انجمن: 
پست‌‌الکترونیکی: info@tabeshnama.com
وبگاه: —–
تلفن: ۶۶۹۰۹۷۲۴

930040- شرکت پویشیار

نام مدیر عامل: آقای مهندس حسن جعفری
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حمید اکبری
پست‌‌الکترونیکی: info@poyeshyar.com
وبگاه: —–
تلفن: ۲۲۰۴۸۷۶۵

930041- شرکت پارند آزمون

نام مدیر عامل: آقای مهندس کامران کیانی
نماینده شرکت در انجمن:
پست‌‌الکترونیکی: parand.az@neda.net  
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۷۸۹۲۳۶

940042- شرکت سی‌جی‌ام (ایتالیا)

نام مدیر عامل: Mr Federico Raggio
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حسین رضایی
پست‌‌الکترونیکی: iran_cgm@yahoo.com
وبگاه: —–
تلفن: ۳۷۶۷۱۳۶۰-۰۵۱

940043- شرکت آراد پایا کیفیت

نام مدیر عامل: آقای مهندس فرزاد سرپری
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس غلامرضا محمدی
پست‌‌الکترونیکی: info@aradco.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۳۳۳۵۶۹۶۱-۰۴۱

940044- شرکت آزمون گستر اسپادان

نام مدیر عامل: آقای مهندس سیدحامد خدایی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سیدحامد خدایی
پست‌‌الکترونیکی: qc@agsndtco.com
وبگاه: —–
تلفن: ۳۳۳۳۷۵۰۰-۰۳۱

940045- شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال-مپصا

نام مدیر عامل: آقای مهندس عبدالحسین شریفی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس اکبر علیمحمدلو
پست‌‌الکترونیکی: info@mapsaeng.com
وبگاه: —–
تلفن:۴۳۶۴۹۰۰۰

940046- شرکت پرتو آزمون آذر

نام مدیر عامل: آقای مهندس جهانگیر نکویی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس جهانگیر نکویی
پست‌‌الکترونیکی: partoazmoon@gmail.com
وبگاه: —–
تلفن:۸۸۶۱۷۹۸۰

940047- شرکت پرتو نمای طلوع

نام مدیر عامل: آقای مهندس فرید علیمرادی
نماینده شرکت در انجمن:
پست‌‌الکترونیکی: partonama@hotmail.com
وبگاه: —–
تلفن: ۶۶۴۳۵۹۷۶

940201- شرکت کاوش اندیشه رستگار

نام مدیر عامل: آقای مهندس محمد حسین مهدوی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس رشید اکبری
پست‌‌الکترونیکی:
info@kar-iet.com
وبگاه: —–
تلفن: ۴۴۰۵۱۰۴۴

940202- شرکت سنجش پوشش دقیق

نام مدیر عامل: آقای مهندس شاهین آقاجانی
پست‌‌الکترونیکی:
info@petrotestco.com
وبگاه: —–
تلفن:۷۷۱۹۹۷۱۱

940203- شرکت کاوش آزمون

نام مدیر عامل: آقای مهندس علیرضا حمزه‌لو
نماینده شرکت در انجمن:
پست‌‌الکترونیکی:
s.ariannejad@kavoshazmoon.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۸۴۳۹۱۴

940204- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

نام مدیر عامل: خانم دکتر فرزانه شرفبافی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس جلال جواهری‌پوروبگاه: —–
تلفن:۴۶۶۲۵۰۰۰

940205- شرکت مهندسی مشاور دزآب

نام مدیر عامل: آقای مهندس مختار کیانی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس علاء پرهیزکار
پست‌‌الکترونیکی:
dezab@dezab.com
وبگاه: —–
تلفن:۳۳۲۱۴۵۰۵-۰۶۱

940206- شرکت کاژان جوش گستر

نام مدیر عامل: آقای مهندس رضا نیک‌صفت
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس رضا نیک‌صفت
پست‌‌الکترونیکی:
rezanicksefat@yahoo.com
وبگاه: —–

تلفن: ۴۴۴۰۳۷۴۹

940207- شرکت حامی فن‌آوران یکتا

نام مدیر عامل: آقای مهندس بهرام مظلومی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس بهرام مظلومی
پست‌‌الکترونیکی: info@hfy.co.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۸۶۵۰۰۱

940209- شرکت آرام آزمون

نام مدیر عامل: آقای مهندس کمال محزون
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مجتبی جعفری
 پست‌‌الکترونیکی: info@aa-ndt.com
وبگاه: —–
تلفن: ۶۶۰۱۱۹۱۵

940210- شرکت آریا آزمون صنعت

نام مدیر عامل: آقای مهندس امیر دادخواه
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سعیدرضا دادخواه
پست‌‌الکترونیکی: info@aas-co.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۳۳۵۸۶۴

940211- شرکت ارتقاء گستر پویا

نام مدیر عامل: آقای مهندس سیامک جوان‌شایانی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سیامک جوان‌شایانی
 پست‌‌الکترونیکی: info@egp-co.com:
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۰۶۸۴۴۰

950212- شرکت آزمون‌های غیرمخرب فلات پارس

نام مدیر عامل: آقای مهندس محمدجواد فلاح
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس محمدجواد فلاح
 پست‌‌الکترونیکی: falatparsndt@gmail.com
وبگاه: —–
تلفن: ۲۶۴۰۳۳۸۰

950213- شرکت پرتو آزمون تجهیز

نام مدیر عامل: آقای مهندس جلیل روزی‌طلب
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس محسن گودرزی
 پست‌‌الکترونیکی: info@azmoon-tajhiz.co
وبگاه: —–
تلفن: 

950214- شرکت آراد پژوهان پارس صنعت

نام مدیر عامل: آقای مهندس جواد ملائی میلانی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندسآروین تقی زاده تبریزی
 پست‌‌الکترونیکی: info@aradindustry.ir
وبگاه: —–
تلفن:  ۳۴۴۷۶۶۳-۰۴۱

950215- شرکت ایده آزما ایرانیان

نام مدیر عامل: آقای دکتر امیر قاسمی
نماینده شرکت در انجمن: آقای دکتر امیر قاسمی
پست‌‌الکترونیکی: info@idehazma.ir
وبگاه: —–
تلفن: 

950217- شرکت هواپیمایی قشم

نام مدیر عامل: آقای مهندس محمود شکرابی
نماینده شرکت در انجمن:
 پست‌‌الکترونیکی: Info.qeshm@qeshm-air.com
وبگاه: —–
تلفن: ۴۷۹۹۱۵۰۴

950219- شرکت ناظران دقیق تدبیر

نام مدیر عامل: آقای مهندس حسینعلی طبیبیان
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حسینعلی طبیبیان
پست‌‌الکترونیکی: info@ndt-ed.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۳۷۷۵۵۵۰۰-۰۳۱

950220- شرکت آلتون هونامیک ویرا

نام مدیر عامل: آقای  مهندس نیما حبیبی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس کریم حاجی زاده
پست‌‌الکترونیکی: habibi@hvinspection.ir:
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۱۰۵۶۱۲

950221- شرکت تدبیرگران خط آزما

نام مدیر عامل: آقای مهندس مهدی حیدرپور
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حسین عسگری
پست‌‌الکترونیکی: info@trr.ir
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۲۸۰۹۷۰

950222- شرکت زنگ آزمون

نام مدیر عامل: آقای مهندس اسدالله اردشیر
نماینده شرکت در انجمن:
پست‌‌الکترونیکی: info@zangazmoon.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۴۴۵۴۰۱

950223- شرکت تارادیس تابش آزما

نام مدیر عامل: آقای مهندس مهدی شفیعی حق‌شناس
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مهدی شفیعی حق‌شناس
پست‌‌الکترونیکی: info@taradista.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۰۳۱۵۶۹

950224- شرکت تدبیر توسعه جوش کویر

نام مدیر عامل: آقای مهندس مجید ستاره
 پست‌‌الکترونیکی: ghasem12barzanooni@gmail.com
وبگاه: —–
تلفن: ۴۳۳۴۰۴۳۶-۰۵۱

950225- شرکت آزمونه فولاد

نام مدیر عامل: آقای مهندس محمدباقر پورزرگر
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مازیار نادراصلی
 پست‌‌الکترونیکی: info@azmouneh.com
وبگاه: —–
تلفن: ۳۶۲۸۱۳۶۶-۰۳۱

950226- شرکت پژواک رایان

نام مدیر عامل: آقای مهندس فرخ مرادی‌فر
نماینده شرکت در انجمن:
 پست‌‌الکترونیکی: info@pejvakrayan.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۶۸۰۰۸۳

950227- شرکت کیمند انرژی پارس

نام مدیر عامل: آقای مهندس محمدجعفر معلمیان
پست‌‌الکترونیکی: info@keymandep.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۵۴۶۶۷۱

950228- شرکت بازرسی فنی فلات پژواک

نام مدیر عامل: آقای مهندس پیمان شاه‎اویسی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس پیمان شاه‎اویسی
 پست‌‌الکترونیکی: falat@pdfgroup.org
وبگاه: —–
تلفن: ۴۳۹۷۰۰۰۰

950229- شرکت نفتا صنعت ناظران

نام مدیر عامل: آقای مهندس بهمن گنجی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس محمد گنجی
 پست‌‌الکترونیکی:info@naftaindustry.com
وبگاه: —–
تلفن: ۶۶۵۰۷۲۹۸

950230- شرکت فن‌آوران تام تابان

نام مدیر عامل: آقای مهندس غلامحسین لکی شیراز
نماینده شرکت در انجمن:
پست‌‌الکترونیکی: info@3tce.com
وبگاه: —–
تلفن: ۶۶۴۳۳۱۸۵

960231- شرکت کیفیت گستر اسپاد

نام مدیر عامل: آقای مهندس مجید سبزعلیان
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مجید سبزعلیان
 پست‌‌الکترونیکی: info@spad-co.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۵۳۲۶۹۱

960232- شرکت دلتا صنعت شریف

نام مدیر عامل: آقای مهندس فرزانه محمدزاده
نماینده شرکت در انجمن:
 پست‌‌الکترونیکی: fath@deltasanat.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۶۰۲۰۰۵۱

960233- شرکت پایش کیفیت نیکا

نام مدیر عامل: آقای مهندس رامین یوسفی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس رامین یوسفی
 پست‌‌الکترونیکی: nikainspection@gmail.com
وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۷۹۴۸۹۹

960234- شرکت بازرسی آذر ستاویز

نام مدیر عامل: آقای مهندس جواد نبی‌زاده
نماینده شرکت در انجمن:
 پست‌‌الکترونیکی: info@Azarsetaviz.com
 وبگاه: —–
تلفن: ۳۴۷۷۷۲۷۷-۰۴۱

960235- شرکت بین‌المللی بازرسی سیزان

نام مدیر عامل: آقای مهندس منصور مسعودی
نماینده شرکت در انجمن:
 پست‌‌الکترونیکی: m.masoudi@seezan.com
 وبگاه: —–
تلفن: ۲۶۲۳۲۱۵۸

960236- شرکت کمال اصفهان

نام مدیر عامل: آقای مهندس کریم قدیمی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس کریم قدیمی
 پست‌‌الکترونیکی: info@kamalesfahan.com
 وبگاه: —–
تلفن: ۳۶۲۵۹۴۴۱-۰۳۱

970237- شرکت توسعه بازرسی فنی مانیستار فرادیس

نام مدیر عامل: سرکار خانم مهندس سیده شیما حسینی
نماینده شرکت در انجمن: سرکار خانم مهندس نیره السادات جنابان
 پست‌‌الکترونیکی: info@manistar.ir
 وبگاه: —–
تلفن:۲۶۲۹۰۲۸۳

970238- شرکت بازرسی فنی و پلیش خوردگی ایرسا

نام مدیر عامل: آقای مهندس شاهو غفاری
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس شاهو غفاری
 پست‌‌الکترونیکی: engweldingndtlevel3@gmail.com
 وبگاه: —–
تلفن:۸۸۷۲۱۴۷۶

970239- شرکت هواپیمایی زاگرس

نام مدیر عامل: آقای کاپیتان هوشنگ صدیق
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس  امیرعباس مختاری نوری
 پست‌‌الکترونیکی: info@zagrosairlines.com
 وبگاه: —–
تلفن: ۴۴۶۳۰۱۴۳

970240- شرکت پایانور انرژی

نام مدیر عامل:
نماینده شرکت در انجمن:
 پست‌‌الکترونیکی:
 وبگاه: —–
تلفن: 

970241- شرکت خدمات بازرسی فنی گیتی پارسیان آسمان

نام مدیر عامل: خانم مهندس مهدیس نظیری
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس  عباس باغ عنایت
 پست‌‌الکترونیکی:
info@gpaico.com
 وبگاه: —–
تلفن: ۶۶۵۶۵۷۹۴

970242- شرکت دانش فروزان صنعت بینا

نام مدیر عامل: آقای مهندس میلاد توصیفیان
نماینده شرکت در انجمن: سرکارخانم مهندس اعظم زرجینی
 پست‌‌الکترونیکی:info@binainotech.com
 وبگاه: —–
تلفن: ۸۸۰۰۵۸۹۱

970243- شرکت هواپیمایی اترک

نام مدیر عامل: آقای مهندس فخارمنش
نماینده شرکت در انجمن: —-
 پست‌‌الکترونیکی: info@AtrakAir.com 
 وبگاه: —–
تلفن: ۴۷۲۰۱۲۵۱

970244- شرکت خبرگان بین‌المللی تهران

نام مدیر عامل: آقای مهندس علیرضا توکلی

نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مهرداد کهتری
 پست‌‌الکترونیکی:tieco.ba@gmail.com
 وبگاه: —–
تلفن:۷۴۵۵۱۰۰۰

970245- شرکت بهینه انرژی داتیس توان

نام مدیر عامل: آقای مهندس اشکان عظیمی راد

نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس اشکان عظیمی راد
 پست‌‌الکترونیکی: datistavan@gmail.com
 وبگاه: —–
تلفن:۸۸۰۲۹۳۶۷

970246- شرکت رسپینا صنعت آرین

نام مدیر عامل: آقای مهندس مسعود مدنی

نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مسعود مدنی
 پست‌‌الکترونیکی: info@rsanat.ir
 وبگاه: —–
تلفن:۸۸۸۰۶۰۴۷

970247- شرکت بینا رایزن پارس

نام مدیر عامل: آقای دکتر سعید عباسی

نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس وحید شادفران
 پست‌‌الکترونیکی: bina.rayzan@gmail.com
 وبگاه: —–
تلفن:۸۸۳۲۴۹۳۷

970248- شرکت دیدبان سنجش امیرکبیر

نام مدیر عامل: آقای مهندس امیر حلمی

نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس امیر حلمی
 پست‌‌الکترونیکی: dsak13583@gmail.com
 وبگاه: —–
تلفن:۳۲۷۹۰۲۱۴ ۰۸۶

970249- شرکت هواپیمایی ماهان

نام مدیر عامل: آقای مهندس عرب‌نژاد

نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سیدعلی صالحی
 پست‌‌الکترونیکی: Customerrelations@mahan.aero
 وبگاه: —–
تلفن:۴۸۳۸۴۸۴۸