اسامی شرکت‌ها یا سازمان عضو انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
شماره
عضویت
نام شرکت نام مدیرعامل شماره تلفن آدرس ایمیل نام نماینده
شرکت در انجمن
۹۲۰۰۲۱

خانه صنعت باستان – گروه بازرگانی ای‌اچ‌بی

آقای مهندس آرام اوستایی‎فر ۰۲۱-۴۱۹۱۸ info@ahb.ir —–
۹۲۰۰۲۲

مهندسین مشاور بینا پرتو

آقای مهندس مسعود دامغانی ۰۲۱-۸۸۰۰۸۲۳۵ info@binaparto.com آقای مهندس ایرج اسکویی
۹۲۰۰۲۳ گروه صنعتی ایران اسپیرال آقای مهندس کامبیز توتونچی ۰۲۱-۸۷۱۴۴ info@iranspiral.com آقای مهندس هومان یوسفیان
۹۲۰۰۲۴ گروه صنعتی صفا آقای مهندس محمد رستمی‎صفا ۰۲۱-۸۸۹۷۱۲۴۰ info@safarolling.com آقای مهندس علی‌اکبر تفکرنیا
۹۲۰۰۲۵ پرتوکاران تابش آقای مهندس جلیل روزی‎طلب ۰۲۱-۸۸۶۱۳۷۹۵ info@partokaran-tabesh.com آقای مهندس جلیل روزی‌طلب
۹۲۰۰۲۶ بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو آقای مهندس ابراهیم ضیائی ۰۲۱-۸۸۵۲۹۷۲۸ info@techinco.net آقای مهندس حسین کهتری
۹۲۰۰۲۷ تجهیزات آزمون‌های غیرمخرب پیشرفته آقای مهندس هاشم رحمتی ۰۲۱-۲۶۲۱۳۴۸۰ info@pishrafteh.com آقای مهندس هاشم رحمتی
۹۲۰۰۲۸ تست‌های غیرمخرب ایران آقای مهندس میرمجید قائمی ۰۲۱-۸۸۷۹۱۹۳۲ mirmajidghaemi@gmail.com —–
۹۲۰۰۲۹ مهندسین مشاور جوش فرآیند کنترل آقای مهندس حمید تازیکه ۰۲۱-۲۶۲۱۶۳۴۳ farayandco.iwi@gmail.com آقای مهندس حمید تازیکه
۹۲۰۰۳۰ تابش پرداز پگاه آقای دکتر اسد باباخانی ۰۲۱-۸۸۰۵۸۲۲۲ info@tppco.ir آقای دکتر اسد باباخانی
۹۲۰۰۳۱ بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا آقای مهندس نبی رزم‎جویی ۰۲۱-۴۴۹۷۴۶۵۲ info@tp-zagros.com آقای مهندس افشین یوسفی‌نیا
۹۳۰۰۱۶ کاوشگران باصر آقای مهندس داود بیگ‎محمد‎نژاد ۰۲۱-۸۸۵۹۴۳۰۳ kbi.ndt@gmail.com آقای مهندس داود بیگ‌محمدنژاد
۹۳۰۰۱۷ ایرانیان هیبرید آقای مهندس سیدمحمود ریاضی ۰۱۱-۳۲۳۹۷۵۵۲ info@iranianhybrid.com آقای مهندس سید محمود ریاضی
۹۳۰۰۱۸ گاماراد آقای مهندس سیدآرش فردوس ۰۲۱-۴۴۲۹۸۱۷۴ gammarad.training@gmail.com آقای مهندس سید آرش فردوس
۹۳۰۰۱۹ بازرسی فنی بین‌المللی بازآفرینان صنعت جنوب آقای دکتر اسماعیل احمدی ۰۲۱-۸۸۶۵۲۵۳۱ technical@bsjinspections.com —–
۹۳۰۰۲۰ لوله و تجهیزات سدید آقای مهندس ترشیزی ۰۲۱-۵۵۲۴۲۵۹ info@sadidpipe.com آقای مهندس مسعود پازوکی
۹۳۰۰۳۲ بازبین پژوهش آقای مهندس مهدی نوقابی ۰۲۱-۴۴۲۰۸۱۴۸ Bazbin-pajuhesh@yahoo.com آقای مهندس مهدی نوقابی
۹۳۰۰۳۴ تدبیر ساحل پارس آقای مهندس خلجی info@tadbirsahel.com آقای مهندس بهرام شلالوند
۹۳۰۰۳۵ کاوشکاران دقیق آقای مهندس علی مقبولی ۰۲۱-۸۸۹۵۲۱۷۶ info@kawoshkaran.com آقای مهندس نوید مقبولی
۹۳۰۰۳۶ مهندسین مشاور جوشکاری لیان‌راگ خانم مهندس قمری ۰۷۷-۳۳۳۳۲۵۳۶ info@rag.ir آقای مهندس مسعود بهزادی‌نژاد
۹۳۰۰۳۷ بازرسی بین‌المللی صنعت مهندسی ابتکار آبی کیش آقای مهندس حمیدرضا نیکجو ۰۲۱-۴۴۴۰۱۷۴۰ h.nikjoo@bsjinspections.com آقای مهندس حمیدرضا نیکجو
۹۳۰۰۳۸ جوش و پژوهش سورنا آقای مهندس علی رفیعیه ali_ra4030@yahoo.com آقای مهندس علی رفیعیه
۹۳۰۰۳۹ تابش نمای نوین آقای مهندس رامین جابری ۰۲۱-۶۶۹۰۹۷۲۴ info@tabeshnama.com —–
۹۳۰۰۴۰ پویشیار آقای مهندس حسن جعفری ۰۲۱-۲۲۰۴۸۷۶۵ sales@poyeshyar.com آقای مهندس حمید اکبری
۹۳۰۰۴۱ پارند آزمون آقای مهندس کامران کیانی ۰۲۱-۸۸۷۸۹۲۳۶ parand.az@neda.net —–
۹۴۰۰۴۲ سی‌جی‌ام ایتالیا ۰۵۱۳-۷۶۷۱۳۶۰ iran_cgm@yahoo.com آقای مهندس حسین رضایی
۹۴۰۰۴۳ بازرسی مهندسی آراد پایا کیفیت آقای مهندس فرزاد سرپری ۰۴۱۳-۳۳۵۶۹۶۱ arad.inspection@gmail.com آقای مهندس غلامرضا محمدی
۹۴۰۰۴۴ مهندسی آزمون گستر اسپادان آقای مهندس سیدحامد خدایی ۰۳۱-۳۳۳۳۷۵۰۰ hamed.khodaei7@yahoo.com آقای مهندس سیدحامد خدایی
۹۴۰۰۴۵ مدیریت پروژه‌های صنعتی ابدال (مپصا) آقای مهندس عبدالحسین شریفی ۰۲۱-۴۳۶۴۹۰۰۰ info@mapsaeng.com آقای مهندس اکبر علی‌محمدلو
۹۴۰۰۴۶ پرتو آزمون آذر آقای مهندس جهانگیر نکویی ۰۲۱-۸۸۶۱۷۹۸۰ Partoazmoon@gmail.com آقای مهندس جهانگیر نکویی
۹۴۰۰۴۷ پرتو نمای طلوع آقای مهندس فرید علیمرادی ۰۲۱-۶۶۴۳۵۹۷۶ info@pntndt.com —–
۹۴۰۲۰۱ کاوش اندیشه رستگار آقای مهندس محمد حسین مهدوی ۰۲۱-۴۴۰۵۱۰۴۴ info@kar-iet.com آقای مهندس رشید اکبری
۹۴۰۲۰۲ سنجش پوشش دقیق آقای مهندس شاهین آقاجانی ۰۲۱-۷۷۱۹۹۷۱۱ info@petrotestco.com —–
۹۴۰۲۰۳ کاوش آزمون آقای مهندس علیرضا حمزه‌لو ۰۲۱-۸۸۸۴۳۹۱۴ s.ariannejad@kavoshazmoon.com آقای مهندس علیرضا حمزه‌لو
۹۴۰۲۰۴ سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) آقای مهندس فرهاد پرورش ۰۲۱-۴۶۶۲۵۰۰۰ آقای مهندس جلال جواهری‌پور
۹۴۰۲۰۵ مهندسی مشاور دزآب آقای مهندس مختار کیانی ۰۶۱-۳۳۲۱۴۵۰۵ Dezab@dezab.com آقای مهندس علاء پیرهیزکار
۹۴۰۲۰۶ فنی مهندسی و مشاور کاژان جوش گستر آقای مهندس رضا نیک‎صفت ۰۲۱-۴۴۴۰۳۷۴۹ rezanicksefat@yahoo.com آقای مهندس رضا نیک‌صفت
۹۴۰۲۰۷ حامی فن آوران یکتا آقای مهندس بهرام مظلومی ۰۲۱-۸۸۸۶۵۰۰۱   info@hfy.co.ir آقای مهندس بهرام مظلومی
۹۴۰۲۰۸ پارسیان شرق آقای مهندس امیر محمد برهان‎آزاد ۰۲۱-۸۸۰۱۴۰۲۷ info@parsianndt.com آقای مهندس امیرمحمد برهان‌آزاد
۹۴۰۲۰۹ آرام آزمون آقای مهندس کمال محزون ۰۲۱-۶۶۰۱۱۹۱۵ info@aa-ndt.com آقای مهندس مجتبی جعفری
۹۴۰۲۱۰ آریا آزمون صنعت آقای مهندس امیر دادخواه ۰۲۱-۸۸۳۳۵۸۶۴ info@aas-co.ir آقای مهندس سعیدرضا دادخواه
۹۴۰۲۱۱ ارتقا گستر پویا آقای مهندس سیامک جوان‎شایانی ۰۲۱-۸۸۰۶۸۴۴۰ info@egp-co.com آقای مهندس سیامک جوان شایانی
۹۵۰۲۱۲ آزمون‌های غیرمخرب فلات پارس آقای مهندس محمدجواد فلاح ۰۲۱-۲۶۴۰۳۳۸۰ falatparsndt@gmail.com آقای مهندس محمدجواد فلاح
۹۵۰۲۱۳ پرتو آزمون تجهیز آقای مهندس جلیل روزی‎‎طلب  ۰۲۱-۸۸۶۱۲۷۰۶ info@azmoon-tajhiz.co آقای مهندس محسن گودرزی
۹۵۰۲۱۴ آراد پژوهان پارس صنعت آقای مهندس جواد ملائی‎میلانی ۰۴۱-۳۳۳۵۴۷۹۴ info@aradindustry.ir آقای مهندس آروین تقی‌زاده تبریزی
۹۵۰۲۱۵ بازرسی فنی ایده آزما ایرانیان آقای دکتر امیر قاسمی info@idehazma.ir آقای دکتر امیر قاسمی
۹۵۰۲۱۶ بازرسی فنی کاردانان کیفیت کوشا آقای مهندس محمد جعفرحاجی ۰۹۱۳-۲۳۷۲۳۶۸ INFO@3KTI.COM آقای مهندس محسن جعفرحاجی
۹۵۰۲۱۷ هواپیمایی قشم آقای مهندس محمود شکرابی ۰۲۱-۴۷۹۹۱۵۰۴ Info.qeshm@ qeshm-air.com آقای مهندس علیرضا رضایی
۹۵۰۲۱۹ بازرسی فنی ناظران دقیق تدبیر آقای مهندس حسینعلی طبیبیان ۰۳۱-۳۷۷۵۵۵۰۰ info@ndt-ed.ir آقای مهندس حسینعلی طبیبیان
۹۵۰۲۲۰ آلتون هونامیک ویرا آقای مهندس نیما حبیبی ۰۲۱-۸۸۱۰۵۶۱۲ habibi@hvinspection.ir آقای مهندس کریم حاجی‌زاده
۹۵۰۲۲۱ تدبیرگران خط آزما آقای مهندس مهدی حیدرپور ۰۲۱-۸۸۲۸۰۹۷۰ info@trr.ir آقای مهندس حسین عسگری
۹۵۰۲۲۲ زنگ آزمون آقای مهندس اسدالله اردشیر ۰۲۱-۸۸۴۴۵۴۰۱ info@zangazmoon.com آقای مهندس اسدالله اردشیر
۹۵۰۲۲۳ تارادیس تابش آزما آقای مهندس مهدی شفیعی حق‎شناس ۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۶۹ info@taradista.com آقای مهندس مهدی شفیعی حق‌شناس
۹۵۰۲۲۴ تدبیر توسعه جوش کویر آقای مهندس مجید ستاره ۰۵۱-۴۳۳۴۰۴۳۶ —–
۹۵۰۲۲۵ مهندسین مشاور آزمونه فولاد آقای مهندس محمدباقر پورزرگر ۰۳۱-۳۶۲۸۱۳۶۶ info@azmouneh.com آقای مهندس مازیار نادراصلی
۹۵۰۲۲۶ پژواک رایان آقای مهندس فرخ مرادی‌فر ۰۲۱-۸۸۶۸۰۰۸۳ info@pejvakrayan.com —–
۹۵۰۲۲۷ کیمند انرژی پارس آقای مهندس محمدجعفر معلمیان ۰۲۱-۸۸۵۴۱۶۶۷ info@keymandep.com —–
۹۵۰۲۲۸ بازرسی فنی فلات پژواک آقای مهندس حسین شاه‎اویسی ۰۲۱-۴۳۹۷۰۰۰۰ falat@pdfgroup.org —–
۹۵۰۲۲۹ نفتا صنعت ناظران آقای مهندس بهمن گنجی ۰۲۱-۶۶۵۰۷۲۹۸ info@naftaindustry.com —–
۹۵۰۲۳۰ مهندسین مشاور فن‌آوران تام تابان آقای مهندس غلامحسین لکی ۰۲۱-۶۶۴۳۳۱۸۵ info@3tce.com —–
۹۶۰۲۳۱ مهندسی و بازرسی فنی کیفیت گستر اسپاد آقای مهندس مجید سبزعلیان ۰۲۱-۸۸۵۳۲۶۹۱ info@spad-co.com آقای مهندس مجید سبزعلیان
۹۶۰۲۳۲ دلتا صنعت شریف خانم مهندس فرزانه محمدزاده ۰۲۱-۸۶۰۲۰۰۵۱ fath@deltasanat.com —–
۹۶۰۲۳۳ پایش کیفیت نیکا آقای مهندس رامین یوسفی ۰۲۱-۲۲۶۳۶۴۳۱ nikainspection@gmail.com آقای مهندس رامین یوسفی
۹۶۰۲۳۴ بازرسی آذر ستاویز آقای مهندس جواد نبی‌زاده ۰۴۱-۳۴۷۷۷۲۷۷ info@Azarsetaviz.com —–
۹۶۰۲۳۵ بین‌المللی بازرسی سیزان آقای مهندس منصور مسعودی ۰۲۱-۸۸۷۱۵۹۵۲-۷۵ m.masoudi@seezan.com ——
۹۶۰۲۳۶ کمال اصفهان مهندس کریم قدیمی ۰۳۱-۳۶۲۵۹۴۴۱ info@kamalesfahan.com آقای مهندس محمدرضا قدیمی