۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بررسی حدود آزمون‌های غیرمخرب در استاندارد ASME

هزینه دوره:۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ برگزاری: ۷ مرداد

 بررسی حدود آزمون‌های غیرمخرب در استاندارد ASME

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: گواهينامه سطح ۲

 مدت دوره: ۸ ساعت تدریس
مخاطبان دوره: کلیه دارندگان گواهینامه سطح ۲

فرم ثبت‌نام در این دوره

*
*
*
*
*

اهداف دوره:

با توجه به اینکه انجمن ASME دارای استانداردهای مختلف و مهمی در زمینه ساخت تجهیزات مختلف در صنعت نفت و گاز می‌باشد، آشنایی مدیران و کارشناسان مرتبط با عملیات NDT با الزامات مختلف و متنوع در ارتباط با این آزمون‌ها در استانداردهای مختلف ASME ، جهت اجرای صحیح این بازرسی‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو، فراگیری نکاتی چند در این زمینه، در کیفی‌تر کردن روند انجام آزمون‌های غیر مخرب در صنایع نفت و گاز، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

سرفصل مطالب:
۱- آشنایی با استانداردهای متفاوت ASME و کاربردهایشان
۲- آشنایی با استانداردهای مرتبط با خدمات آزمون‌های غیر مخرب در صنایع نفت و گاز
۳- نکات کلیدی در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، طراحی و نوشتن دستورالعمل‌های NDT در استانداردهای ASME
۴- الزامات تایید صلاحیت پرسنل NDT در استانداردهای ASME
۵- الزامات کالیبراسیون تجهیزات NDT
۶- مروری بر حدود پذیرش ناپیوستگی‌ها بر اساس استانداردهای ASME