۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بررسی حدود پذیرش آزمون‌های غيرمخرب در استانداردهای API

هزینه دوره:۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ برگزاری: ۱۷-۱۸ مرداد

بررسی حدود پذیرش آزمون‌های غيرمخرب در استانداردهای API

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره:گواهينامه سطح ۲

 مدت دوره: ۱۶ ساعت
مخاطبان دوره: کلیه دارندگان گواهینامه سطح ۲، بویژه شاغلین در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

فرم ثبت‌نام در این دوره

*
*
*
*
*

اهداف دوره:
این دوره به منظور باز آموزی سطح۲ تست‌های NDT که از استاندارد API به عنوان مرجع بازرسی استفاده می‌نمایند تدوین گردیده. در این دوره ضمن آشنایی کلی با استانداردها و روش‌‌ استفاده از استانداردهایAPI در آزمون‌های غیرمخرب در بخش‌های:

  • تانک‌های ذخیره
  • مخازن تحت فشار
  • پایپنگ و شیرهای صنعتی
  • جوش
  • پرداخته شده و حدود قابل قبول و نحوه‌ ارجاع مشخص می‌شود.

سرفصل مطالب:
۱- آشنایی کلی با استانداردها
۲- روش کلی استفاده از استانداردها
۳- مرور استانداردهای کاربردی API ومرتبط با تست‌های غیرمخرب
۴- الزامات تست مخرب در استانداردهای تانک‌های ذخیره API  ۶۲۰,۶۵۰,۶۵۳
۵- الزامات تست مخرب در استانداردهایAPI  ۱۱۰۴,۱۱۶۹  PIPNG
۶- الزامات تست مخرب در استانداردهای مخازنAPI   ۵۱۰
۷-الزامات تست مخرب در استانداردهای شیرآلات صنعتیAPI 598