۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی با آزمون ھاي غیرمخرب در استانداردAPI

عنوان دوره: آشنایی با آزمون ھاي غیرمخرب در استاندارد API

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: ندارد

 مدت دوره: ۱۶ ساعت تدریس
مدرس دوره:آقای مهندس علی دل‌روشن
مخاطبان دوره:این دوره برای کلیه کارشناسان سطح ۲ تست‌های غیرمخرب به ویژه شاغلین در صنعت نفت مفید بوده ودر آشنایی بهینه با این استاندارد کار گشا خواهد بود.

اهداف دوره:
این دوره به منظور باز آموزی سطح۲ تست‌های NDT که از استاندارد API به عنوان مرجع بازرسی استفاده می‌نمایند تدوین گردیده. در این دوره ضمن آشنایی کلی با استانداردها و روش‌‌ استفاده از استانداردهایAPI در آزمون‌های غیرمخرب در بخش‌های:

  • تانک‌های ذخیره
  • مخازن تحت فشار
  • پایپنگ و شیرهای صنعتی
  • جوش
    پرداخته شده و حدود قابل قبول و نحوه‌ ارجاع مشخص می‌شود.

 

سرفصل مطالب:
۱- آشنایی کلی با استانداردها
۲- روش کلی استفاده از استانداردها
۳- مرور استانداردهای کاربردی API ومرتبط با تست‌های غیرمخرب
۴- الزامات تست مخرب در استانداردهای تانک‌های ذخیره API  ۶۲۰,۶۵۰,۶۵۳
۵- الزامات تست مخرب در استانداردهایAPI  ۱۱۰۴,۱۱۶۹  PIPNG
۶- الزامات تست مخرب در استانداردهای مخازنAPI   ۵۱۰
۷-الزامات تست مخرب در استانداردهای شیرآلات صنعتیAPI 598

مدرس دوره:
                     آقای مهندس علی دل‌روشن 

  • کارشناس ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
  • کارشناس سطح ۳ انجمن آزمون غیرمخرب آمریکا (ASNT NDT Level III- RT, VT)
  • مدیر بازرسی فنی شرکت پتروشیمی بوشهر