۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی با الزامات استاندارد ANSI/ASNT CP-189

عنوان دوره: آشنایی با الزامات استاندارد ANSI/ASNT CP-189

گواهینامه: به شرکت‌کنندگانی که در دوره ثبت نام کرده و تا پایان دوره حضور داشته باشند گواهی معتبر از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران اعطا می‌شود.
امتحان پایان‌دوره: ندارد
پیشنیاز دوره: ندارد

 مدت دوره: ۶ ساعت تدریس + ۲ ساعت پرسش و پاسخ
مدرس دوره:آقای مهندس مهرداد کهتری
مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان آزمون های غیر مخرب (NDT)

اهداف دوره:
هدف از برگزاری این دوره آشنایی کارشناسان و متخصصان مرتبط به آزمون های غیر مخرب با مقوله نحوه اثبات صلاحیت کارکنان به این رویه اثبات صلاحیت است. در طول این دوره یک روزه فراگیران ضمن آشنایی با نظام های اثبات صلاحیت کارکنان با نظام اثبات صلاحیت شخص دوم که بستر این رویه اثبات صلاحیت است آشنای می شوند و مبانی تدوین دستورالعمل اثبات صلاحیت کارکنان را در شرکت های ارائه دهنده خدمات NDT را فرا می گیرند. در ادامه با تشریح سطوح مختلف صلاحیت الزاات آموزشی، تجربی، تحصیلی و پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تمدید، ابطال و تجدید گواهینامه های سطوح مختلف صلاحیت مورد بررسی قرار می گیرد.

سرفصل مطالب:
۱) بررسی نظام های اثبات صلاحیت کارکنان ان دی تی   ۷) نحوه ارزیابی WP
۲)بررسی نظام اثبات صلاحیت شخص دوم                      ۸) بررسی سطوح مختلف صلاحیت    

۳)نقش کارفرما در نظام اثبات صلاحیت شخص دوم       ۹) بررسی الزامات آموزشی، تجربی، تحصیلی و پزشکی
۴)نقش دریافت کننده خدمات آزمون های غیر مخرب            ۱۰) بررسی روند صدور گواهینامه
۵)الزامات دستورالعمل اثبات صلاحیت کارکنان        ۱۱)بررسی روند تمدید، ابطال و تجدید گواهینامه ها
۶)بررسی تعاریف مهم در ANSI/ASNT CP-189

مدرس دوره:
                     آقای مهندس مهرداد کهتری

  • عضو علی البدل هیئت مدیره دوم