«

»

Print this نوشته

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی رادیوگرافی دیجیتال

گزارش برگزاري کارگاه آموزشي راديوگرافي ديجيتال

دوره تئوري همراه با کار عملي و بازديد از تجهيزات

مدت کارگاه: دو روز 21 و 22 دي ماه 1392(شنبه و يکشنبه)

ارائه کننده: دکتر امير موافقي

 

کارگاه آموزشي از صبح روز شنبه با شرکت 19 نفر از سازمانهاي مختلف مرتبط با NDT آغاز گرديد. ضمن بيان مقدمه‌اي بر روشهاي مختلف تصوير سازي و پردازش تصوير، شرکت کنندگان با روشهاي ديجيتال راديوگرافي و اسکنرهاي مخصوص فيلم آشنا شدند.

در روز دوم نيز استانداردهاي صنعتي سيستمهاي CT و فلوروسکوپي و کنترل کيفيت در ديجيتال راديوگرافي معرفي شدند و همچنين در فرصتي کوتاه تنها توليد کنندة ايراني اسکنر فيلم راديوگرافي صنعتي، به معرفي اسکنر و نرم افزار همراه آن پرداخت. سپس با استفاده از دو اسکنر فيلم،  شرکت کنندگان به صورت عملي تبديل فيلم‌ها را به فرمت ديجيتال انجام دادند. و در نهايت ضمن بازديد از آزمايشگاه،  به صورت عملي بر روي يک نمونه با استفاده از دستگاه CR راديوگرافي ديجيتال را انجام دادند.

در پايان نيز مطالب ارائه شده و استانداردها، کتب و برخي فايلهاي ديگر  روي DVD به کلیه شرکت کنندگان تحويل داده شد.

به کلیه شرکت کنندگان در درره گراهینامه حضورارائه خواهد شد .

 با توجه به محدودیت های موجود وتاکیدانجمن درحفظ کیفیت کارگاه آموزشی تعدادی از متقاضیان امکان شرکت در این کازگاه را نیافتند . انجمن ضمن تقدیراز جناب آقای دکترموافقی و سازمان انرژی اتمی ایران دربرگزاری موفقیت آمیز این کارگاه آموزشی تلاش دارد این کارگاه را درآینده نزدیک مجددا برگزارنماید .

radiography digital 1 radiography digital 2 radiography digital 3 radiography digital 4

Permanent link to this article: http://irndt.org/index.php/2014/02/22/digital-radiography-workshop-report/