392001- شرکت خانه صنعت باستان

نام مدیر عامل: آقای مهندس آرام اوستایی‌فر
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس پیمان رستمی
پست الکترونیکی: info@ahb.ir
تلفن: 41918 -021

392002- شرکت بینا پرتو

نام مدیر عامل: آقای مهندس مسعود دامغانی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس ایرج اسکویی
پست الکترونیکی:   binaparto@gmail.com
تلفن:88008235 -021

392003- شرکت ایران اسپیرال

نام مدیر عامل: آقای مهندس کامبیز توتونچی
نماینده شرکت در انجمن: ——-
پست الکترونیکی:   info@iranspiral.com
تلفن:87144 -021

392004- شرکت نورد و لوله صفا

نام مدیر عامل: آقای مهندس امیرحسین رستمی‌صفا
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندسعلی‌اکبر تفکرنیا
پست الکترونیکی:   info@safarolling.com
تلفن:88971240 -021

392005- شرکت پرتوکاران تابش

نام مدیر عامل: آقای مهندس جلیل روزی‌طلب
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس جلیل روزی‌طلب
پست الکترونیکی:  mail@partokaran-tabesh.com
تلفن:88613795-021

392006- شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو

نام مدیر عامل: آقای دکتر محمدعلی جبرئیلی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حسین کهتری
پست الکترونیکی:  ndt@techinco.net
تلفن:۸۸۷۴۱۰۲۷ -021

392007- شرکت تجهیزات آزمون‌های غیرمخرب پیشرفته

نام مدیر عامل: آقای مهندس هاشم رحمتی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس هاشم رحمتی
پست الکترونیکی:  info@pishrafteh.com
تلفن:26213480-021

392008- شرکت تست‌های غیرمخرب ایران

نام مدیر عامل: آقای مهندس میرمجید قائمی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس رامین علی پرست
پست الکترونیکی: info@ir-ndt.ir
تلفن:88791932-021

392009- شرکت جوش فرایند کنترل

نام مدیر عامل: آقای مهندس حمید تازیکه
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حمید تازیکه
پست الکترونیکی:farayandco.iwi@gmail.com
تلفن:26216110-021

392010- شرکت تابش پرداز پگاه

نام مدیر عامل: آقای دکتر اسد باباخانی
نماینده شرکت در انجمن: آقای دکتر اسد باباخانی
پست الکترونیکی:info@tppco.ir
تلفن: 88058222 -021

392011- شرکت زاگرس تطبیق کالا

نام مدیر عامل: آقای مهندس نبی رزم‌جویی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس افشین یوسفی نیا
پست الکترونیکی:info@zagros-co.org
تلفن: ۴۴۹۷۴۶۱۲ -021

393012- شرکت بازرسی کاوشگران باصر

نام مدیر عامل: آقای مهندس داود بیگ‌محمدنژاد
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس داود بیگ‌محمدنژاد
پست الکترونیکی:kbindt@yahoo.com
تلفن: 88594303 -021

393013- شرکت ایرانیان هیبرید

نام مدیر عامل: آقایمهندس سیدمحمود ریاضی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سیدمحمود ریاضی
پست الکترونیکی:info@iranianhybrid.com
تلفن:   32397552
 

393014- شرکت گاماراد

نام مدیر عامل: آقای مهندس سیدآرش فردوس
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس سیدآرش فردوس
پست الکترونیکی:gammaradcompany@gmail.com
تلفن:   44298174
 

393015- شرکت بازآفرینان صنعت جنوب

نام مدیر عامل: آقای دکتر اسماعیل احمدی
نماینده شرکت در انجمن: ——–
پست الکترونیکی:info@bsjinspections.com
تلفن:   22363074
 

393016- شرکت لوله و تجهیزات سدید

نام مدیر عامل: آقای مهندس ترشیزی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مسعود پازوکی
پست الکترونیکی:info@sadid.ir
تلفن:   8854951517
 

393017- شرکت بازبین پژوهش

نام مدیر عامل: آقای مهندس مهدی نوقابی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس مهدی نوقابی
پست الکترونیکی: bazbin_pajuhesh@yahoo.com
تلفن:   44208148
 

393018- شرکت تدبیر ساحل پارس

نام مدیر عامل: آقای مهندس خلجی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس خلجی
پست الکترونیکی: info@tadbirsahel.com
تلفن:   44041165
 

393019- شرکت کاوشکاران آزمون‌های غیرمخرب دقیق

نام مدیر عامل: آقای مهندس علی مقبولی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس نوید مقبولی
پست الکترونیکی: info@kawoshkaran.com
تلفن:   88952176
 

393020- شرکت جوشکاری لیان راگ

نام مدیر عامل: خانم مهندس قمری
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس مسعود بهزادی نژاد
پست الکترونیکی: info@rag.ir
تلفن:   07733332536
 

393021- شرکت ابتکار آبی کیش

نام مدیر عامل:   آقای مهندسحمیدرضا نیکجو
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس حمیدرضا نیکجو
پست الکترونیکی: info@bsmico.com
تلفن:   88566442
 

393022- شرکت جوش و پژوهش سورنا

نام مدیر عامل:   آقای مهندس علی رفیعیه
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس علی رفیعیه
پست الکترونیکی: ali_ra4030@yahoo.com
تلفن:  05143340436
 

393023- شرکت تابش نمای نوین

نام مدیر عامل:   آقای مهندس رامین جابری
نماینده شرکت در انجمن:  ——
پست الکترونیکی: info@tabeshnama.com
تلفن:  02166909724
 

393024- شرکت پویشیار

نام مدیر عامل:   آقای مهندس حسن جعفری
نماینده شرکت در انجمن:  ——
پست الکترونیکی: info@poyeshyar.com
تلفن:  02122048765
 

393025- شرکت پارند آزمون

نام مدیر عامل:   آقای مهندس کامران کیانی
نماینده شرکت در انجمن:  ——
پست الکترونیکی: parand.az@neda.net
تلفن:  02188789236
 

394026- شرکت سی‌جی‌ام (ایتالیا)

نام مدیر عامل:   آقای مهندس حسین رضایی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس حسین رضایی
پست الکترونیکی: iran_cgm@yahoo.com
تلفن:  05137671360
 

394029- شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)

نام مدیر عامل:   آقای مهندس عبدالحسین شریفی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس عبدالحسین شریفی
پست الکترونیکی: info@mapsaeng.com
تلفن:  02143649000
 

394030- شرکت پرتو آزمون آذر

نام مدیر عامل:   آقای مهندس جهانگیر نکویی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس جهانگیر نکویی
پست الکترونیکی: partoazmoon@gmail.com
تلفن:  02188617980
 

394031- شرکت پرتو نمای طلوع

نام مدیر عامل:   آقای مهندس فرید علیمرادی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس فرید علیمرادی
پست الکترونیکی: partonama@hotmail.com
تلفن:  02166435976
 

394032- شرکت کاوش اندیشه رستگار

نام مدیر عامل:   آقای مهندس محمد حسین مهدوی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس رشید اکبری
پست الکترونیکی: info@kar-iet.com
تلفن:  02144051044
 

394033- شرکت سنجش پوشش دقیق

نام مدیر عامل:   آقای مهندس شاهین آقاجانی
نماینده شرکت در انجمن:  ——-
پست الکترونیکی: info@petrotestco.com
تلفن:  02177199711

394034- شرکت کاوش آزمون

نام مدیر عامل:   آقای مهندس علیرضا حمزه‌لو
نماینده شرکت در انجمن:  ——-
پست الکترونیکی: s.ariannejad@kavoshazmoon.com
تلفن:  02188843914

394035- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

نام مدیر عامل:   آقای کاپیتان تورج دهقانی زنگنه
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندسجلال جواهری پور
پست الکترونیکی: 
تلفن:  

394036- شرکت مهندسی مشاور دزآب

نام مدیر عامل:   آقای مهندس مختار کیانی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس علاء پرهیزکار
پست الکترونیکی: dezab@dezab.com
تلفن:  06133214505
 

394037- شرکت کاژان جوش گستر

نام مدیر عامل:   آقای مهندس رضا نیک‌صفت
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس رضا نیک‌صفت
پست الکترونیکی: rezanicksefat@yahoo.com
تلفن:  02144998566
 

394038- شرکت حامی فن‌آوران یکتا

نام مدیر عامل:   آقای مهندس بهرام مظلومی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس بهرام مظلومی
پست الکترونیکی: info@hfy.co.ir
تلفن:  02188865001
 

394039- شرکت پارسیان شرق

نام مدیر عامل:   آقای دکتر امیرمحمد برهان‌آزاد
نماینده شرکت در انجمن:  آقای دکتر امیرمحمد برهان‌آزاد
پست الکترونیکی: brhnzd@yahoo.com
تلفن:  02188014027

394040- شرکت آرام آزمون

نام مدیر عامل:   آقای مهندس کمال محزون
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس مجتبی جعفری
پست الکترونیکی: info@aa-ndt.com
تلفن:  02166011915

394042- شرکت ارتقا گستر پویا

نام مدیر عامل:   آقای مهندس سیامک جوان‌شایانی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس سیامک جوان‌شایانی
پست الکترونیکی: info@egp-co.com
تلفن:  02188068440

395043- شرکت آزمون‌های غیرمخرب فلات پارس

نام مدیر عامل:   آقای مهندس محمدجواد فلاح
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس محمدجواد فلاح
پست الکترونیکی: falatparsndt@gmail.com
تلفن:  02126403380

395044- شرکت پرتو آزمون تجهیز

نام مدیر عامل:   آقای مهندس جلیل روزی‌طلب
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس محسن گودرزی
پست الکترونیکی: info@azmoon-tajhiz.com
تلفن:  02126403380

395045- شرکت آراد پژوهان پارس صنعت

نام مدیر عامل:   آقای مهندس جواد ملائی میلانی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس محسن گودرزی
پست الکترونیکی: info@aradindustry.ir
تلفن:  0413447663

395046- شرکت ایده آزما ایرانیان

نام مدیر عامل:   آقای دکتر امیر قاسمی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای دکتر امیر قاسمی
پست الکترونیکی: info@idehazma.ir
تلفن: 

395048- شرکت هواپیمایی قشم

نام مدیر عامل:   آقای مهندس محمود شکرابی
نماینده شرکت در انجمن:  —-
پست الکترونیکی: info.qeshm@qeshm-air.com
تلفن:  02147991504

395049- شرکت ناظران دقیق تدبیر

نام مدیر عامل:   آقای مهندس حسینعلی طبیبیان
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حسینعلی طبیبیان
پست الکترونیکی: info@ndt-ed.ir
تلفن:  03137755500

395050- شرکت آلتون هونامیک ویرا

نام مدیر عامل:   آقای مهندس نیما حبیبی
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس کریم حاجی زاده
پست الکترونیکی: habibi@hvinspection.ir
تلفن:  02188105612

395051- شرکت تدبیرگران خط آزما

نام مدیر عامل:   آقای مهندس مهدی حیدرپور
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس حسین عسگری
پست الکترونیکی: info@trr.ir
تلفن:  02188280970

395052- شرکت زنگ آزمون

نام مدیر عامل:   آقای مهندس اسدالله اردشیر
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس اسدالله اردشیر
پست الکترونیکی: info@zangazmoon.com
تلفن:  02188459716

395053- شرکت تارادیس تابش آزما

نام مدیر عامل:   آقای مهندس مهدی شفیعی حق‌شناس
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مهدی شفیعی حق‌شناس
پست الکترونیکی: info@taradista.com
تلفن:  02188031569

395054- شرکت تدبیر توسعه جوش کویر

نام مدیر عامل:   آقای مهندس مجید ستاره
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مجید ستاره
پست الکترونیکی: ghasem12barzanooni@gmail.com
تلفن:  05143340436

395055- شرکت آزمونه فولاد

نام مدیر عامل:   آقای مهندس محمدباقر پورزرگر
نماینده شرکت در انجمن: آقای مهندس مازیار نادراصلی
پست الکترونیکی: info@azmouneh.com
تلفن:  03136281366

395056- شرکت پژواک رایان

نام مدیر عامل:   آقای مهندس فرخ مرادی‌فر
نماینده شرکت در انجمن: ——-
پست الکترونیکی: info@pejvakrayan.com
تلفن:  02188680083

395057- شرکت کیمند انرژی پارس

نام مدیر عامل:   آقای مهندس محمدجعفر معلمیان
نماینده شرکت در انجمن: ——-
پست الکترونیکی: info@keymandep.com
تلفن:  02188541667

395058- شرکت فلات پژواک

نام مدیر عامل:   آقای مهندس پیمان شاه‎اویسی
نماینده شرکت در انجمن: ——-
پست الکترونیکی: falat@pdfgroup.org
تلفن:  02143970000

395059- شرکت نفتا صنعت ناظران

نام مدیر عامل:   آقای مهندس بهمن گنجی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس محمد گنجی
پست الکترونیکی: info@nafta-industry.com
تلفن:  02166507298

395060- شرکت مهندسین مشاور فن آوران تام تابان

نام مدیر عامل:   آقای مهندس غلامحسین لکی شیراز
نماینده شرکت در انجمن:  —–
پست الکترونیکی: info@3tce.com
تلفن:  02166433185

396061- شرکت کیفیت گستر اسپاد

نام مدیر عامل:   آقای مهندس مجید سبزعلیان
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس مجید سبزعلیان
پست الکترونیکی: info@spad-co.com
تلفن:  02177160752

396062- شرکت دلتا صنعت شریف

نام مدیر عامل:   خانم مهندس فرزانه محمدزاده
نماینده شرکت در انجمن:  آ—–
پست الکترونیکی: fath@deltasanat.com
تلفن:  02186020051

396063- شرکت پایش کیفیت نیکا

نام مدیر عامل:   آقای مهندس رامین یوسفی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس رامین یوسفی
پست الکترونیکی: nikainspection@gmail.com
تلفن:  02188794899

396064- شرکت بازرسی آذر ستاویز

نام مدیر عامل:   آقای مهندس باقر نبی‌زاده
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس جواد نبی‌زاده
پست الکترونیکی: info@Azarsetaviz.com
تلفن:  04134777277

396065- شرکت بین‌المللی بازرسی سیزان

نام مدیر عامل:   آقای مهندس منصور مسعودی
نماینده شرکت در انجمن:  —–
پست الکترونیکی: m.masoudi@seezan.com
تلفن:  02126232158

396066- شرکت کمال اصفهان

نام مدیر عامل:   آقای مهندس کریم قدیمی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس کریم قدیمی
پست الکترونیکی: info@kamalesfahan.com
تلفن:  03136259441

397067- شرکت توسعه بازرسی فنی مانیستار فرادیس

نام مدیر عامل:   خانم مهندس سیده شیما حسینی
نماینده شرکت در انجمن:  خانم مهندس نیره السادات جنابان
پست الکترونیکی: info@manistar.ir
تلفن:  02126290283

397068- شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا

نام مدیر عامل:   آقای مهندس شاهو غفاری
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس شاهو غفاری
پست الکترونیکی: engweldingndtlevel3@gmail.com
تلفن:  02188721476

397069- شرکت هواپیمایی زاگرس

نام مدیر عامل:   آقای مهندس خلج‌زاده
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس امیرعباس مختاری‌نوری
پست الکترونیکی: info@zagrosairlines.com
تلفن:  02144630143

397071- شرکت گیتی پارسیان آسمان

نام مدیر عامل:   خانم مهندس مهدیس نظری
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس باغ عنایت
پست الکترونیکی: info@gpaico.com
تلفن:  02166565794

397072- شرکت دانش فروزان صنعت بینا

نام مدیر عامل:   آقای مهندس میلاد توصیفیان
نماینده شرکت در انجمن:  خانم مهندس اعظم زرجینی
پست الکترونیکی: info@binainotech.com
تلفن:  02188005891

397073- شرکت هواپیمایی اترک

نام مدیر عامل:   آقای مهندس مهندس فخارمنش
نماینده شرکت در انجمن:  —-
پست الکترونیکی: ndt@iaa.ir
تلفن:  

397074- شرکت خبرگان بین‌المللی تهران

نام مدیر عامل:   آقای مهندس علیرضا توکلی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس مهرداد کهتری
پست الکترونیکی: tieco.ba@gmail.com
تلفن:  02174612

397075- شرکت بهینه انرژی داتیس توان

نام مدیر عامل:   آقای مهندس اشکان عظیمی راد
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس اشکان عظیمی راد
پست الکترونیکی: datistavan@gmail.com
تلفن:  02188029367

397076- شرکت رسپینا صنعت آرین

نام مدیر عامل:   آقای مهندس مسعود مدنی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس مسعود مدنی
پست الکترونیکی: info@rsanat.ir
تلفن:  02188806047

397077- شرکت بینا رایزن پارس

نام مدیر عامل:   آقای دکتر سعید عباسی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس وحید شادفران
پست الکترونیکی: bina.rayzan@gmail.com
تلفن:  02188324937

397078- شرکت دیدبان سنجش امیرکبیر

نام مدیر عامل:   آقای مهندس امیر حلمی
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس امیر حلمی
پست الکترونیکی: dsak13583@gmail.com
تلفن:  08632790214

398079- شرکت هواپیمایی ماهان

نام مدیر عامل:   آقای مهندس عرب نژاد
نماینده شرکت در انجمن:  آقای مهندس سید علی صالحی
پست الکترونیکی:
تلفن:  

در حال بروز رسانی
مابقی شرکت‌های عضو حقوقی انجمن به زودی بارگزاری می‌شوند.