گذراندن دوره‌های آموزشی مناسب، قبولی در آزمون کتبی و عملی و نیز داشتن تجربه کاری کافی و مرتبط، سه شرط تعیین کننده “صلاحیت یا شایستگی ۱ یک فرد برای اجرای یک روش یا فن غیرمخرب است. اگر فردی هر سه شرط فوق را کسب نماید، به اصطلاح “احراز شرایط یا تایید صلاحیت۲ شده است و پس از آن می‌تواند “گواهی‌نامه بازرسی” دریافت کند. به فرایند صدور و اعطای گواهی‌نامه بازرسی فرد احراز شرایط شده، “گواهی کردن۳ گفته می‌شود.
نظام­ ها و استانداردهای متعددی برای تعیین الزامات احراز شرایط و گواهی کردن کارکنان آزمون‌های غیرمخرب وجود دارد که به‌طور کلی به دو دسته اصلی یعنی” نظام‌های داخلی یا کارفرما محور۴ ” و” نظام‌های مرکزی یا شخص سوم۵ ” تقسیم می‌­شوند.


۱Competency
۲Qualification
۳Certification
۴Employer-based or In-House Systems
۵Central or Third Party Systems

شورای تایید صلاحیت و صدور گواهی‌نامه (Certification Management Council) یا به اختصار CMC، یکی از مهم‌ترین شوراهای انجمن است که از بدو تاسیس انجمن فعالیت خود را شروع نموده است. این شورا متشکل از نمایندگان انجمن NDT ایران، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان، بخش‌های دولتی و کلیه اعضای علاقه‌مند به حوزه آزمون‌های غیرمخرب خواهد بود که بر اساس گواهی‌نامه NDT و تجربیات کافی و مرتبط، مطابق با آیین‌نامه داخلی شورا، انتخاب می‌شوند. در حال حاضر این شورا با حضور متخصصین و کارشناسان مجرب دارای گواهی‌نامه سطح ۳ آزمون‌های غیرمخرب تشکیل شده و اهداف و سیاست‌های کلی زیر را دنبال می‌نماید:

  • ایجاد، توسعه و مدیریت برنامه صدور گواهی در کشور
  • تهیه و نگهداری محتوای فنی برنامه صدور گواهی در کشور
  • تهیه و نگهداری منابع امتحانی (بانک سوالات و نمونه قطعات)
  • نظارت و کنترل فرایند آزمون و صدور گواهی بر اساس برنامه مدون
بستن