انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

Untitled-1

پنجمین کنفرانس بین المللی

آزمون‌های غیرمخرب ایران
با استقبال چشمگیرجامعه علمی و صنعتی کشور از برگزاری باشکوه چهار‌کنفرانس گذشته، پنجمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران در ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار می گردد.

گواهینامه مرکزی کارکنان

آزمون‌های غیرمخرب
پیش‌نویس استاندارد مرکزی گواهی کارکنان آزمون‌های غیرمخرب (IRCCP)، زیر نظر شورای تاییدصلاحیت و صدور گواهینامه انجمن منتشر شد.

مجله علمی- ترویجی

فناوری آزمون های غیرمخرب
نشریه “فناوری آزمون های غیرمخرب ” تنها نشریه با اعتبار علمی-ترویجی در کشور است که توسط انجمن منتشر می گردد.