تایید صلاحیت و صدور گواهینامه

گذراندن دوره‌های آموزشی مناسب،
قبولی در آزمون کتبی و عملی مربوطه،
و کسب تجربه کاری کافی و مرتبط،
سه شرط تعیین کننده برای “صلاحیت یا شایستگی” یک فرد در اجرای یک روش یا فن غیرمخرب است. اگر فردی هر سه شرط فوق را کسب نماید، به اصطلاح “احراز شرایط یا تایید صلاحیت” شده است و پس از آن می‌تواند “گواهی‌نامه بازرسی” دریافت نماید. به فرایند صدور و اعطای گواهی‌نامه بازرسی فرد احراز شرایط شده، “گواهی کردن” گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید

بخشی از سخنرانی آقای مهندس مرتضی‌جعفری، دبیربین‌الملل کنفرانسNDTایران و
نائب رئیس شورای تاییدصلاحیت‌وصدور گواهینامه انجمن آزمون‌های غیرمخرب آمریکا

اطلاع از اخبار انجمن

بستن